Onsdag legger det rødgrønne byrådet i Oslo fram sitt første budsjett som de har laget helt selv, og ikke uventet er klimatiltak en viktig del.

Blant annet foreslår de å øke kommunens klima- og miljøfond med 60 millioner kroner i 2017. Et fond som alle byenes innbyggere kan søke støtte fra. Økningen er på 25 prosent, fra årets bevilgning på 45 millioner.

- Vi mener at det å bekjempe klimaendringer er et fellesskapsprosjekt. I budsjettet for 2017 prioriterer vi om lag 225 millioner kroner til klimatiltak, og om lag 60 millioner av disse kan altså byens befolkning, borettslag og næringsliv søke om, for selv å kunne gjennomføre klimakutt, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Nettavisen.

Bakgrunnen for økningen er ifølge byrådet kommunenes mål om å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2020.

Les også: Setter opp prisene på kollektivtrafikk
Les også: Fylkesmannen vil utvide Oslo

- Opp mot 6000 for vedovner

Det foreslås støtte til utfasing av oljefyr, energisparetiltak, rentbrennende vedovner, uslippsfri anleggsdrift og el-sykler.

- Vi vil at vanlige folk skal kunne bidra i klimakampen. Ofte fremstår klimaendringer som noe som skal bekjempes fra internasjonale konferanser, men det stemmer jo ikke. Du og jeg kan bidra på en rekke ulike områder, og byrådet vil gjøre det enda enklere for Oslofolk å leve miljøvennlig. Det er dette vi i praksis legger opp til, når vi foreslår å øke bruken av klimafondet, sier Nguyen Berg.

Støtte til å fase ut oljefyr, vil bli høyt prioritert, ifølge byrådet.

- Her kan du få opptil 6000 kroner i støtte til å skifte ut din gamle forurensende vedovn, borettslag kan få støtte til solceller på taket eller utfasing av oljefyr til mer bærekraftige alternativer, skryter hun.

Les også: Vil femdoble bompengene på enkelte dager

Fakta om satsinger i Oslo-budsjettet for 2017

Også el-sykkelstøtte

Også støtten til kjøpt av el-sykler vil bli videreført, men det er foreløpig uklart i hvilken form - og hvor stor støtten vil bli.

Nguyen Berg opplyser at de vil komme tilbake til dette senere i høst.

- El-sykkelstøtten i Oslo var en kjempesuksess. Vi ser en økende etterspørsel etter e-sykkel både i Oslo og nasjonalt, og vil gjerne bidra til å styrke dette markedet, sier miljøbyråden, og legger til:

- Samtidig må vi se på hvorvidt vi bør gjøre endringer i støtteordningen, slik at den er mer tilpasset de deler av el-sykkelmarkedet som ikke nødvendigvis opplever en like stor vekst, og hvordan vi kan målrette støtten til nye grupper mottakere, sier Nguyen Berg.

I år har støtten til kjøp av el-sykler vært 5000 kroner.

Les også: MDG vil gi 5000 til deg for å kjøpe el-sykkel

Siden klima- og miljøfondet ble opprettet i 1982, har det blitt gitt 550 millioner kroner til klima- og energitiltak. Ifølge byrådet har det gitt en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80.000 tonn siden 2008.

Øker kollektivprisene

I budsjettforslaget kommer det også fram at byrådet øker kollektivprisene, skriver Aftenposten.

Dette gjelder både i Oslo og Akershus, og er et resultat av Oslopakke 3-avtalen som ble undertegnet tidligere i år.

- Ruter har anslått at budsjettet vil gi en passasjervekst i Oslos kollektivtransport på om lag 10 prosent i 2017, forutsatt innføring av nye bompengetakster i tråd med Oslopakke 3-avtalen og økt sykkelandel, opplyste Nguyen Berg til Nettavisen tidligere onsdag.

Ifølge Aftenposten økes billettprisene med 4-5 prosent mer enn den årlige justeringen for prisvekst. Også takstene i bomringen øker. De ekstra pengene dette bringer inn, skal gå til store prosjekter som ny sentrumstunnel for T-banen, Fornebubanen og innkjøp av nye trikker.