*Nettavisen* Nyheter.

Medhaug får 170.000 kroner

Foto: (Foto: Knut Fjeldstad, Scanpix)

Gulating lagmannsrett opprettholder statens pålegg om å betale erstatning til Jan Birger Medhaug med kr. 170.000 kroner. - Svært hyggelig, sier Medhaug til TV 2 Nettavisen.

16.06.04 15:47

- Jeg var ikke kjent med dette før nå og det er selvfølgelig svært hyggelig å høre, sier Medhaug til TV 2 Nettavisen.

Medhaug har ennå ikke lest avgjørelsen fra lagmannsretten.

- Men midt oppi alt det ståheiet som har vært i saken, er det hyggelig å endelig få en oppklaring i saken, sier Medhaug.

Forkastet kjæremål
Karmsund tingrett avgjorde i februar at Medhaug ble tilkjent erstatning på 170.000 kroner. Den avgjørelsen anket Staten v/Justisdepartementet til lagmannsretten.

Nå har retten forkastet kjæremålet.

Staten er i tillegg idømt Medhaugs saksomkostninger for lagmannsretten på 25 400 kroner.

Anket for feil lovanvendelse
Staten anket saken inn for lagmannsretten på grunn av det de mente var feil lovanvendelse.

Ankende part mente straffeprosessloven § 448 ikke omfatter den som er mistenkt i saken. I straffeprosessloven § 448 heter det:

«For skade eller annen ulempe som andre enn siktede er påført ved granskning, ransaking, beslag, kommunikasjonskontroll etter kapittel 16 a eller annen forføyning under saken, kan det tilkjennes erstatning når dette fremstår som rimelig.»

Lagmannsretten fant derimot at tingretten hadde anvendt loven riktig, og forkastet derfor kjæremålet.

- Viktig avgjørelse

Medhaugs prosessfullmektig i saken, advokat Bjørn O. Vikse, har heller ikke fått lest avgjørelsen ennå.

- Selv om jeg ikke har fått lest premissene mener jeg avgjørelsen er helt riktig. Dette er en viktig avgjørelse, sier Vikse til TV 2 Nettavisen.

Vikse viser til at det finnes ytterst få lignende avgjørelser.

- Det er den første saken hvor man i ren form får en avklaring på at også en person som kun er mistenkt også omhandler den personkretsen som kan kreve erstatning etter 448, sier advokaten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.