– Vi vil gjøre det enklere for foreldre å snakke med barna om dataspill på sitt eget morsmål, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Rådene ble presentert på Dataspillkonferansen som arrangeres av Medietilsynet fredag.

Rådene er oversatt til arabisk, somali, polsk og tigrinja, ettersom disse språkene var de mest oversatte språkene i offentlige tolketjenester. Sistnevnte språk snakkes i Eritrea og Etiopia. Rådene er tidligere oversatt til engelsk.

– Nesten alle barn spiller dataspill, og derfor er det viktig at foreldre kan snakke med dem om spilling, uansett språk. Vi håper at våre oversatte råd kan gjøre det enklere for foreldre med andre morsmål enn norsk å ha en god dialog med barna sine om dataspill, sier Velsand.

Tall fra Medietilsynets store undersøkelse «Barn og medier 2018» viser at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9 til 18 år spiller dataspill.

Spilleproblemer forekommer hyppigere hos personer født i ikke-vestlige land, ifølge den siste befolkningsundersøkelsen som ble gjennomført av Universitetet i Bergen i 2015. Dette gjelder både for penge- og dataspill.

(©NTB)