16. mai ble den profilerte islamisten Arfan Bhatti pågrepet i Oslo, kort avstand fra sitt hjem vest i hovedstaden. Pågripelsen skjedde etter at spanere hadde fulgt deler av islamistmiljøet på Østlandet over tid, har Nettavisen fått opplyst.

En medsiktet mann på 37 år, som også er kamerat med Bhatti, hevder politiet aldri skulle pågrepet den profilerte islamisten. 37-åringen ble selv pågrepet 13. mai.

- Politiet tok feil person da de pågrep Bhatti. Han er uskyldig i denne saken. Jeg har erkjent å ha oppbevart våpnene, men jeg fikk dem ikke fra ham, sier den medsiktede mannen til Nettavisen.

- Hvem har du fått våpnene fra?

- Jeg ønsker ikke å kommentere min sak i media.

- Hva er årsaken til at du uttaler deg om Bhattis del av saken?

- Grunnen til at jeg uttaler meg nå er fordi han er uskyldig. Her har politiet gjort en feil. Det er det jeg ønsker å si, forteller Bhatti-kameraten og avslutter.

Kriminelt rulleblad

Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og voldsepisoder. I den pågående våpensaken mener hans forsvarer at den 40-årige islamisten er uskyldig.

- Bhatti har siden starten av politiets etterforsking vært klart på at han ikke er involvert. Medsiktedes uttalelser underbygger, slik jeg ser det, helt klart Bhattis standpunkt. Bhatti undrer seg over hva som er den reelle grunnen til at politiet ikke henlegger saken mot ham, sier advokat Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden til Nettavisen.

På nasjonaldagen gjorde Nettavisen det kjent at Bhatti er siktet for brudd på våpenlovgivningen. Politiet mener han skal ha hatt befatning med fire skytevåpen, deriblant én maskinpistol.

Etter det Nettavisen kjenner til har politiet jobbet med analyser av fingeravtrykk og DNA på våpnene, men de skal ikke ha fått treff på Bhatti.

Politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga ønsker ikke å kommentere om politiet har gjort en feil ved å pågripe islamisten og sikte ham i våpensaken.

6. september omtalte Nettavisen at Bhatti kom til å bli løslatt fra varetektsfengsling. 14. september ble den medsiktede mannen i 30-årene også løslatt. Politiet har heller ikke ønsket å kommentere noen av løslatelsene.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Krevde Bhatti-løslatelse

I forkant av det tredje fengslingsmøtet med den medsiktete 37-åringen i juli, sendte han, gjennom sin daværende forsvarer, Eitya Rehman, en mail til politiet hvor han krevde at Bhatti skulle løslates dersom han selv skulle forklare seg i avhør. Politiet avslo forespørselen.

Nettavisen er kjent med at mailen også var tema i fengslingsmøtet i juli, hvor ingen andre enn partene var til stede.

- Jeg har ingen kommentar til hans standpunkt til politiets forespørsel om ytterligere avhør, sier Rehman til Nettavisen.

Medsiktedes nåværende forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere saken.

I første fengslingsmøte i mai uttalte Bhatti i retten at pågripelsen av ham i mai var politisk motivert. Han har hele tiden nektet straffskyld.

- Slik Bhatti ser saken foreligger det ingen holdepunkt for at han har noen som helst tilknytning til de aktuelle våpnene. Da er det heller ingen grunnlag for å rette etterforskning mot ham.

Sjekket treningsstudio

Nettavisen får opplyst av personer med kjennskap til etterforskningen at Bhatti har forklart seg om sitt bevegelsesmønster i tiden før pågripelsen i avhør, og at spaningsrapporter skal underbygger hans forklaring.

Politiet skal blant annet fysisk ha hentet ut informasjon om islamistens bevegelser fra et treningssenter midt i Oslo sentrum.

- Bhatti er trolig Norges mest overvåkede person, og jeg antar at politiet har god oversikt over hans aktiviteter på ulike tidspunkt. Vi mener politiet, dersom de ikke henlegger saken mot ham, bør de innhente all tilgjengelig informasjon om hans bevegelser. Bhatti er trygg på at dersom politiet ser på hans bevegelsesmønstre og hensyntar eventuelle spaningsrapporter, vil saken øyeblikkelig henlegges, sier Heiberg.

Da politiet pågrep den kjente islamisten beslagla de telefoner, minnebrikker og en smart-TV. Bhatti krevde først beslaget tilbake og gikk rettens vei, men politiet fikk medhold i Oslo tingrett 14. august. Islamisten anket avgjørelsen, men før saken kom opp i Borgarting lagmannsrett fikk han likevel tilbakelevert alt utstyret.

Politiet skal også ha gått gjennom hvilke søk Bhatti har gjort på internett. Deriblant kommer det frem at islamisten har søkt opp på ulike våpen, men det skal ikke matche med våpnene politiet har beslaglagt, fikk Nettavisen opplyst forrige uke.

Fikk penger tilbake

- Både løslatelsen og tilbakelevering av beslag er et skritt i riktig retning. Vi avventer nå en endelig henleggelse av saken mot Bhatti, sier Heiberg.

Kvelden Bhatti ble pågrepet tok politiet også beslag i 32.000 kroner i kontanter, hvorav han først fikk tilbake rundt 11.000 av dem. Etter å ha klaget på avgjørelsen valgte politiet likevel å tilbakebetale hele beløpet.

Bakgrunnen for at politiet holdt tilbake pengene var at de mente det foreslå krav fra forsikringsselskapet IF i forbindelse med straffesak fra 2007 hvor Bhatti ble frikjent for en skyteepisode på Kolsås i Oslo, men dømt i en annen sak i Asker.

Han ble også dømt til å betale erstatning for Kolsås-saken, men i 2009 avsa Høyesterett en kjennelse på at det ikke var grunnlag for erstatningskravet.

Da Bhatti ble pågrepet i mai skal hans gravide ektefelle og nyfødte datter også ha blitt ført ut av boligen, og det var dermed ingen til å overvære ransakingen av hjemmet, hvor det blant annet skal ha blitt tatt bilder av ting som hang på veggen.

John Christian Elden er Bhattis faste forsvarer og har ført den delen av saken som går på å få de beslaglagte pengene tilbake. Han mener at politiet brøt loven både ved å beholde kontantene som ble funnet, og for måten de utførte ransakingen.

- Politiet gikk hardt ut og tok pengene hans. Det måtte en klage til retten til før det ble klart at han skulle ha disse tilbake. Det kostet staten dyrt, og det var en unødvendig pengebruk. Dersom politiet hadde lest dokumentene i saken først ville dette vært unngått, sier Elden til Nettavisen.

- Vil ikke bidra til spekulasjon

Bhatti ønsker ikke å gi utfyllende kommentarer og sier kort til Nettavisen:

- Jeg er uskyldig dratt inn i saken, noe fakta beviser. Jeg er heller ikke fornøyd med at min, og min kones, rett til å være til stede under ransakingen ble fratatt. Politiet har begått flere ulovligheter i saken som vi vil følge opp.

Både politiadvokat Aga og politiinspektør ved Oslo politidistrikt Vegar Munthe Ommedal har tidligere uttalt at Bhatti-saken er en «ordinær straffesak», men Aga har ikke ønsket å svare på en rekke spørsmål som er stilt på telefon, SMS og mail.

I en generell kommentar skriver Aga følgende i en mail til Nettavisen:

- Vi ønsker ikke å bidra til å spekulere om hva som er mistankegrunnlaget i saken. Opplysninger eller påstander som vi verken kan bekrefte, eller avkrefte av hensyn til både rettslige pålegg, og den pågående etterforskningen, kommenterer vi selvsagt ikke i media.