Gå til sidens hovedinnhold

Meling sammenligner PST med Pontius Pilatus

Utleveringssaken om Krekar

Krekars advokat Brynjar Meling langet ut mot PST i retten og sammenlignet sikkerhetstjenesten med Pontius Pilatus.

Meling tydde til det bibelske sitatet «Pilatus vasker sine hender» for å beskrive PSTs opptreden i Krekar-saken, da han startet sine prosedyrer i utleveringssaken onsdag.

Meling anklager PST for å passivt lene seg på de italienske anklagene om at Krekar og en medtiltalt 42 år gammel iraker skal inngå i et internasjonalt terrornettverk kalt Rawti Shax. Ifølge italiensk politi skal Krekar ha stiftet og ledet nettverket.

– Uttrykket er det mest betegnende for PSTs oppførsel i denne saken, man toer sine hender fordi man ikke vil ha noe med dette å gjøre, hevdet Meling i retten.

Uttrykket henviser til hvordan Pontius Pilatus, den romerske stattholderen i Jerusalem på Jesu tid, vasket sine hender før han overlot Jesus til korsfestelse. Dette for å vise at han ikke ville ha noe med Jesu død å gjøre. I dag brukes uttrykket for å beskrive noen som fraskriver seg et ansvar de har.

Les også: Krekar kledd naken - fryktet tegninger

– Påfallende passive
Meling anklaget PST for å ha forholdt seg «påfallende passive» i sin bevisførsel gjennom hele saken.

– De gjemmer seg bak de italienske kjennelsene, hevdet Meling.

Han advarte på nytt retten og sa at Krekar-saken er gjenstand for politisk spill og at retten derfor må være særlig varsom.

Meling uttalte at dersom PST mener de to siktede har begått straffbare handlinger, så skal de straffes i Norge.

– Man kan ikke løse sitt problem via et annet land fordi man vet man ikke vil klare å få ham domfelt i Norge, sa Meling i en henvisning til at det i en årrekke har vært et uttalt politisk mål å få sendt Krekar ut av landet.

Tillit til Italia
PSTs politiadvokat Signe Aalling sa i sin prosedyre at selv om det italienske etterforskningsmaterialet kom i en form og struktur som er uvant i Norge, så mener de materialet oppfyller vilkårene for utlevering.

Aalling uttalte at en avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg fra 2001 er sentral i saken. Den fastslår at man i forbindelse med utleveringsbegjæringer i høy grad kan ha tillit til rettssystemene i EU/EØS- og Schengen-land som står Norge nær rettslig og politisk.

– Derfor må man kunne tillegge en domsslutning fra en italiensk domstol vesentlig vekt som bevis, uttalte hun.

Meling repliserte at Høyesterett senere har moderert denne avgjørelsen og presisert at dette ikke fratar norske myndigheter et ansvar for en selvstendig vurdering.

– PST prøver å få dette til å fremstå som en hvilken som helst utleveringssak, men det er det ikke, både historikken og saken er for spesiell til at man alene kan lene seg på begjæringen fra den anmodende stat, anførte Meling.

Vil ha flere bevis
Både Meling og 42-åringens forsvarer Solveig Høgtun har vært sterkt kritiske til at PST har nektet å utlevere flere av bevisene de sitter på, inkludert hele avlyttingsmaterialet fra Kongsvinger fengsel.

– Det fremstår nærmest som man har unndratt disse bevisene fra retten for å skjule kvaliteten på dem, uttalte Meling.

Aalling forklarte at påtalemyndighetens syn er at ytterligere bevis kun skal hentes inn dersom det er nødvendig for at retten skal kunne ta stilling til spørsmålet om utlevering. Hun viste til at både Borgarting lagmannsrett og Høyesterett var enige med PST i at materialet var tilstrekkelig.

– Dette kan kanskje virke rigid, men det har en klar prinsipiell side med hensynet til effektiviteten i utleveringssaker og tilliten til andre lands rettssystemer, uttalte hun. (©NTB)

Les også: PST: Flere i Krekar-nettverket dømt for terror

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken