I Oslo har flere private sykehjem blitt lagt ned fordi de ikke har bad på alle rommene, og de eldre er blitt tvangsflyttet til andre sykehjem.

Det fordi byrådet krever toalett og dusj på alle rom, noe et samlet bystyre har stemt for tidligere.

Men eldreminister Åse Michaelsen (Frp) mener de eldre må få bestemme selv om de ønsker bad.

- For meg er det viktig at eldre bor på et sykehjem hvor de trives og har det godt. Jeg er opptatt av at det skal være opp til den enkelte eldre og pårørende hvorvidt de ønsker en sykehjemsplass hvor det er bad på rommet, sier Michaelsen til Nettavisen.

Les også: Frp fremmer mistillit mot byrådet i Oslo

- Ingen krav til bad

Michaelsen opplyser at det på landsbasis heller ikke er noen generelle krav til bad på rommene ved norske sykehjem.

- Det er i dag ingen generelle krav til at det skal være bad på rommet, men det kreves dersom kommunene skal få statlige midler til bygging og rehabilitering av sykehjem, sier Michaelsen.

Tall Nettavisen har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet, viser at over 86 prosent av alle rommene på landets sykehjem har bad på rommet.

- Den enkelte kan ha ulike ønsker og behov, og det er disse det er viktig å ta hensyn til, understreker eldreministeren.

Les også: Tvangsflyttet 60 eldre ut av St. Halvardshjemmet - nå bor det romfolk der

- Skal ikke gå inn i det

Som Nettavisen tidligere har omtalt, er det også flere privatdrevne sykehjem som skal legges ned i nærmeste framtid, fordi de ikke oppfyller kommunens krav om bad på rommene. Ett av sykehjemmene hvor de eldre må tvangsflyttes fra, er Frognerhjemmet der hele Norges tv-kokk, Ingrid Espelid Hovig (93), bor.

Michaelsen sier at hun ikke å gå inn i Oslos avgjørelser i enkeltsaker.

- Det er kommunene selv som har ansvaret for å gi de eldre god og verdig omsorg. Jeg forventer at den enkelte kommune tar de rette valgene når det gjelder pleie- og omsorgssektoren sin, sier hun.

- Bør Oslo slutte å legge ned sykehjem uten bad?

- Det skal ikke jeg som statsråd gå inn i, sier Michaelsen til Nettavisen.

- Må ikke være kasteball

Eldreministeren ber imidlertid om at de eldre som skal flyttes, blir behandlet på en verdig måte.

- Det er veldig viktig når vi ser på hvordan sektoren fungerer ute i kommunene, at de eldre opplever den tryggheten og forutsigbarheten de skal ha, og at de får tidlig nok informasjon når det skjer endring, sier hun.

- Forstår du at det blir sterke reaksjoner i Oslo når de eldre flyttes?

- Jeg kan forstå at eldre kan oppleve det som opprivende. Så derfor er det viktig at kommunene gir de eldre og pårørende informasjon. Slik at de føler seg trygge og ivaretatt, sier Michaelsen.

Hun mener det er viktig at kommunene tar sitt ansvar innover seg.

- Det viktig at kommunene er sitt ansvar bevisst, tar de rette prioriteringene og gjør en god jobb for de eldre. Er det noe eldre mennesker trenger en ekstra dose av, så er det trygghet. Det å vite at du blir ivaretatt, og å vite at du blir sett, sier hun, og påpeker:

- Ikke ta avgjørelser over hodet på de eldre, men involver dem tidlig. Vi må aldri komme dit at eldre mennesker bare er en kasteball i systemet, sier hun.

Les også: Raser mot nye tall om manglende bad på kommunens sykehjem

Ap-byråd: - Det overrasker meg

Eldrebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), sier hun er overrasket over eldreministerens uttalelser.

- At eldreministeren ikke unner eldre verdige forhold i sine hjem, overrasker meg. Det er rart hun ikke har høyere ambisjoner for de eldre. I det minste burde hun heie på det kvalitetsløftet byrådet i Oslo nå gir de eldre, sier Tellevik Dahl til Nettavisen, og påpeker:

- Jeg tror hun selv vil ha eget bad, og det er underlig at hun ikke tror landets eldre vil ha det samme. Vi har faktisk spurt de eldre hva som er viktig for dem. Og de vil eget bad, sier hun.

Tellevik Dahl viser til at byrådet derfor øker rehabiliteringstakten.

- Vi pusser opp, bygger bad og skifter ut gamle institusjoner med nye bygg, med fokus på at dette er folks hjem, sier hun.

Hun undrer seg også over at ministeren sier at bad ikke er et krav.

- Det er overraskende at eldreministeren sier det ikke er et nasjonalt krav med bad på rommet. Jeg tror det er få kommuner som ikke benytter seg av Husbankens tilskuddsmidler, og får å få disse midlene, må det være bad på rommet. Jeg skulle tro statsråden kjenner sin egen forvaltning bedre enn dette, sier Tellevik Dahl.

Hagen: - Forkastelig

I Oslo kjemper Fremskrittspartiet mot at private sykehjem uten bad på rommene, skal bli nedlagt. Og onsdag toppet saken seg, da tidligere Frp-leder Carl I. Hagen fremmet mistillit mot byrådet om saken.

- Frp mener byrådets nedbygging av sykehjemsplasser bare noen få år før alle vet at eldrebølgen kommer, med behovet for langt flere plasser, er både uansvarlig og forkastelig, sa Hagen fra bystyrets talerstol.

Som Nettavisen har skrevet tidligere, er det imidlertid også mange kommunale sykehjem som mangler bad på rommene. Seks av byens 16 kommunale langtidshjem for eldre, tilfredsstiller ikke dagens krav for bad.