Mer matematikk i skolen

Matematikk er et av fagene som styrkes når timetallet på barnetrinnet økes med 152 timer i året.

22.06.05 14:23

Timetallet på barnetrinnet økes med 152 timer i året, som fordeles med 38 timer på hver av fagene engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

På ungdomstrinnet er programfag og innføring av 2. fremmedspråk som obligatorisk fag de viktigste endringene. Også kroppsøving styrkes betydelig.

Høsten 2005
Dette er sentrale punkter i den nye fag- og timefordelingen for grunnopplæringen som Utdannings- og forskningsdepartementet nå har fastsatt. Utvidelsen av timetallet skal gjelde allerede fra skoleåret 2005-2006.

Hittil i denne stortingsperioden er timetallet på barnetrinnet vedtatt utvidet med 12 uketimer.

Halvparten av disse timene har gått til norsk, tre timer er avsatt til matematikk, mens de øvrige tre timene er fordelt på naturfag, samfunnsfag og engelsk. Åtte av disse timene er allerede gjennomført, de fire siste innføres fra høsten 2005.

Styrking av barnetrinnet
Stortinget har sluttet seg til at timetallet for 1. – 4. trinn skal utvides med 152 timer fra og med skoleåret 2005-2006.

Høringen ga bred støtte til at denne tidsrammen brukes til å øke timetallet i engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag med 38 timer til hvert fag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.