Gå til sidens hovedinnhold

Mer penger til forebygging av flom og skred

NVE får 60 millioner kroner ekstra til forebygging av flom og skred i forslaget til nytt statsbudsjett.

Dermed har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til sammen 660 millioner kroner å bruke på dette arbeidet i 2022.

– Igjen øker vi NVEs bevilgninger til det viktige arbeidet med å forebygge flom- og skredskader. Økningen vil gi mer kartlegging og sikring, og NVE får større kapasitet til å følge opp kommunene, sier olje- og energiminister Tina Bru i en uttalelse.

Regjeringen foreslår 150 millioner til krise- og hastetiltak i 2022. Her inngår tiltak etter kvikkleireskredet i Gjerdrum, der ti mennesker omkom.

I tillegg foreslås 25 millioner kroner til skredsikring under Sukkertoppen i Longyearbyen på Svalbard.

Bru understreker at behovet for denne typen arbeid er stort. Regjeringen viser til at Gerdrumutvalget skal jobbe videre med å vurdere forebygging av ødeleggende kvikkleireskred over hele landet.

I rapporten om Gjerdrumskredet spør utvalget om klimaendringene kan ha bidratt til den økte nedbøren som medvirket til skredet. Klimaendringene har mange steder ført til endringer i nedbørsmønstre som kan øke risikoen for flom og skred.

(©NTB)