Søndag ettermiddag ble det kjent gjennom en pressemelding at SSB-topp Christine Meyer fratrer sin stilling fra midnatt til mandag.

Hun opplyser til Nettavisen at hun har fått en sluttavtale med en varighet på 12 måneder. I og med at hun går tilbake til sin jobb som professer ved Norges Handelshøyskole (NHH) får hun avkortet lønn de siste seks månedene sluttavtalen gjelder.

- Jeg er veldig glad for at vi er kommet i havn og at vi nå kan få ro i SSB slik at de kan gjøre den viktige samfunnsoppgaven som de har, sier hun til Nettavisen.

De siste ukene har det stormet rundt byrået, og den siste uken spesielt er Meyer kanskje Norges mest omtalte person i media.

- Jeg kunne stått i bråket, men med manglende tillit fra finansministeren var det viktig at SSB fikk en avklaring. Det har vi fått, og det er jeg glad for, sier hun til Nettavisen.

Her er sluttavtalen

I en pressemelding kommer utdypende informasjon om sluttavtalen, som er som følger:

«Avtalen er inngått med Finansdepartementet og inneholder følgende elementer:

  • Nåværende lønn, inkludert pendlertillegg (utgjør 1,6 millioner kroner, journ. anm.) de første seks månedene, det vil si fra 12. november til 31. mai 2018.
  • Nåværende lønn, eksklusiv pendlertillegg (utgjør 1,4 millioner kroner, journ. anm.) og med avkorting mot lønn- og næringsinntekt over 10.000 fra 1. juni til 15. november 2018.
  • Dekning av flyttekostnader begrenset til 30.000 kroner.
  • Dekning av advokatbistand etter regning begrenset oppad til et salær pålydende 175.000 kroner.


I forhandling om sluttavtale er det spesielt tre hensyn som har vært viktig for Meyer.

- Det viktigste for meg har vært å få en avklaring om situasjonen i SSB og skape ro. Jeg har også gjort det klart at jeg ikke ønsker at det skal være en klausul som låser meg fra å kunne snakke fritt om det som har skjedd, dersom jeg ønsker det, etter at avtalen er inngått, sier Meyer til Nettavisen.

- Til slutt har det vært viktig for meg at det i avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hade grunnlag for å si meg opp, for det hadde de ikke. Dette har innebært at mitt krav om sluttavtale er strukket utover de seks månedene jeg ville hatt krav på dersom det faktisk hadde vært en oppsigelse.

Jensen: - Viktig å skape ro

Finansminister Siv Jensen (Frp) er glad for enigheten med Christine Meyer om hennes avgang.

Ny SSB-sjef vil bli konstituert så raskt som mulig, opplyser hun.

- Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier Jensen i en pressemelding.

Finansdepartementet har bedt styret i statistikkbyrået om å peke ut en person som kan fungere som leder inntil videre.

- Sensasjonell situasjon

Finansminister Siv Jensen har gitt beskjed om at hun ikke har tillit til sjefen i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer. Det gjorde hun både overfor Meyer torsdag og overfor pressen fredag.

Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere ble varslet om at de skulle flyttes fra avdelingen for forskning til avdelingen for statistikk. En av disse forskerne er mannen bak det såkalte innvandringsregnskapet, Erling Holmøy.

Les mer: Hevder SSB-ledelsen holdt tilbake kontroversiell innvandringsrapport

Holmøy stilte lørdag i Det store intervjuet her i Nettavisen. Der kom også han med kritikk av Meyer.

- Det er en sensasjonell situasjon. Det er veldig trist at byrået har havnet i denne situasjonen, men jeg forstår hvorfor. Christine Meyer har et klart ansvar for det, sier Erling Holmøy til Nettavisen.

Les mer: - Jeg føler meg forfulgt, sier Holmøy

- Dramatiske endringer

Forsker Knut Einar Rosendahl er mer bekymret for konsekvensene av de foreslåtte og nå omstridte omorganiseringene i byrået.

- Endringene vil være dramatiske. De vil rasere en stor del av viktig forskning som SSB har drevet med, blant annet på energi- og miljøfeltet.

En annen anonym ansatt anklager Meyer for å drive med «dobbeltkommunikasjon» fordi hun sier noe helt annet til de ansatte, samtidig som hun forhandler om sluttpakke. Meyer forklarer dette overfor VG:

- Allmøtet fant sted før finansministeren fortalte til mediene at hun ikke hadde tillit til meg. Ingen avtale var signert. Inntil det har funnet sted en avklaring, er jeg fortsatt administrerende direktør for SSB.

Ifølge VG er det flere ansatte som støtter Meyer, men ingen som ønsker å uttale seg offentlig.

Opposisjonen varsler spørsmål

Opposisjonen på Stortinget har varslet at de vil se nærmere på saken.

- Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sa SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB lørdag.

Også Ap og KrF stiller spørsmål.

- Det er veldig alvorlige beskyldninger Meyer kommer med. For det første sier hun jo at departementet er fullt informert om omstillingene. For det andre sier hun at når departementet først grep inn, opplevde hun det som inngripen i SSBs uavhengighet. Her har Meyer og Jensen helt motsatte fortellinger, sa Aps finanspolitiske talsmann Trond Giske til NTB fredag.

KrF-leder Knut Arild Hareide er bekymret for SSBs uavhengighet.

- Det er spesielt viktig at den ivaretas. Og etter Meyers redegjørelse finner jeg grunn til å spørre Jensen om denne uavhengigheten er ivaretatt. Det må finansministeren forsikre oss om, sa han.