Miljøendringer både positive og negative

Foto: (TV 2 Nettavisen)

Klima- og andre miljøendringer i Norge siden 1990 har gitt både positive og negative utslag, går det fram av en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

06.10.03 20:22

Fire smilefjes og fire sure ansikter markerer observasjoner som NINA-forskerne tolker som henholdsvis positive og negative resultater av miljøendringer som er registrert i forbindelse med Programmet for terrestrisk naturovervåking (TOV).

Miljøendringene har delvis sammenheng med forurensninger og delvis med klimaendringer som har ført til at Norge i perioden 1990-2002 har hatt mildere og mer nedbørrike vintrer enn i "normalperioden" 1961-1990.

Negative endringer

Karplanter i granskog i sørlige områder av landet har gått tilbake, trolig som resultat av langvarig forsuring.

Større tilførsel av nitrogen har ført til mer algevekst på trær i enkelte områder på Vestlandet, og at konsentrasjonen av bly i hønsefugl i sørvestlige områder er omtrent like høy som for ti år siden.

Den fjerde bekymringen gjelder DDT og andre organiske miljøgifter, som har gitt "kritisk fortynning" av eggskall hos flere rovfuglarter siden 1950.

- Det er alarmerende at miljøgifter som ble sluppet ut i naturen så sent som i 1950 fortsatt bidrar til kritisk fortynning av eggskall hos rovfugl, sier miljøvernminister Børge Brende i en pressemelding der han kommenterer NINA-rapporten.

Positive endringer

Smilefjesene i rapporten gjelder observasjoner som forteller om gunstige følger av reduksjon i svovelnedfallet, videre at forsuring, svoveltilførsel eller miljøgifter ikke har ført til påviselige endringer for de undersøkte fugleartene, og at det hittil ikke er funnet "fremmede arter" i de områdene som er overvåket.

TOV-programmet omfatter overvåking av naturtilstanden på sju steder i landet – Lund i Rogaland, Solhomfjell og Møsvatn i Telemark, Gutulia i Hedmark, Åmotsdalen i Sør-Trøndelag, Børgefjell på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland, og Dividalen i Troms.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.