*Nettavisen* Nyheter.

Miljøgifter truer havhesten

Forekomsten av miljøgiftene PCB, dioksiner og kvikksølv i arktiske dyr er høyere enn tidligere antatt. Hos sjøfuglen havest er giftnivået over faregrensen.

For første gang er havhesten, som hekker på Bjørnøya, undersøkt for miljøgifter. Resultatet er nedslående. Undersøkelsene viser at mengden PCB og dioksiner i havhest er over grensen for det som kan være skadelig for fugleegg. Funnene indikerer at omfanget av miljøgifter i Arktis kan være større enn det forskning og miljøovervåkning hittil har påvist, skriver Statens forurensningstilsyn (SFT) på sin nettside.

- Dette er nok en bekreftelse på at det internasjonale arbeidet for å hindre spredning av miljøgifter til nordområdene må videreføres, sier SFT-direktør Håvard Holm om rapporten som er utført av Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Havhesten er en slektning av albatrossen, men minner mest om fiskemåke. I tillegg til PCB, er det funnet relativt høye mengder kvikksølv i havhest sammenlignet med andre sjøfugler i Arktis. Nivåene er godt under dødelige doser, men er likevel i nærheten av konsentrasjoner som har ført til underernæring og kroniske sykdommer blant andre fuglearter, ifølge SFT.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.