Gå til sidens hovedinnhold

Mindre penger til asyladvokatene

Statens utgifter til advokater som jobber med asylsaker i Oslo og Akershus er nesten halvert på ett år.

Ifølge tall fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ble det utbetalt 11,7 millioner kroner i advokatsalærer i 2003, melder P4. Året før ble det utbetalt 20,8 millioner kroner. Nedgangen er dermed på hele 56 prosent.

- Det er flere årsaker til denne store nedgangen. Blant annet var det en kraftig reduksjon i stykkprissatsene til advokatene. Det kom færre asylsøkere, i tillegg til at mange asylsøkere raskere ble utplassert utenfor Oslo og Akershus, noe som reduserte behovet for advokatbistand, sier Arild Humlen, leder av lovutvalget for asyl og utlendingsrett i Advokatforeningen.

Tallene for Oslo og Akershus gir en viss pekepinn på hvordan kostnadsbildet er i resten av landet. Arild Humlen er betenkt over utviklingen:

- Det er foreslått å redusere stykkprisen ytterligere, noe både vi og Amnesty International har protestert mot, sier Humlen til P4 Nyhetene.

Også det offentliges kostnader til tolker som ble brukt i asylsaker i Oslo og Akershus, ble kraftig redusert. I 2003 ble det utbetalt 4,8 millioner kroner i tolkesalærer, mens det tilsvarende beløpet var 13 millioner i 2002.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene