Gutter med minoritetsbakgrunn blir utsatt for streng kontroll av familien, som valg av yrke og ektefelle, sier minoritetsrådgiver Gudmund Rype til NRK.

- Jeg har hatt gutter som har hatt norske jentekjærester, og som ikke tør fortelle det hjemme, fordi det er avtalt en ektepartner i hjemlandet. Vi har flere saker med gutter som føler seg slitne av prestasjonspresset hjemme, som får regelrett juling hvis de får feil karakterer. Kommer de hjem med femmer på prøve, får de bank og spørsmål om hvorfor det ikke er sekser, sier han.

75 prosent av de som har kontaktet rågfiveren i høst er gutter, ikke jenter. Rype sier det ikke bare er familien som fører kontroll med guttene, men også andre med samme nasjonalitet.

Les også: Iram Haq mener vi må ta diskusjonen om skam og ære: - Vi kan ikke være redde for å snakke om dette

Direktør i integrerings og mangfoldsdirektoratet, Libe Riber Mohn, sier denne formen for sosial kontroll av gutter er kjent.

- Vi vet at gutter er utsatt for tvangsekteskap. Vi vet at gutter blir satt til å passe på sine søstre av sine foreldre. Og vi vet også at gutter opplever sterk sosial kontroll, i form av at de ikke får lov til å delta i aktiviteter som det er helt normalt at norsk ungdom får lov til å gjøre.

Les også: Rapport: Mer enn 40 millioner mennesker lever i slaveri