All villrein eldre enn ett år som felles under jakt, blir sjekket for skrantesyke. Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en bukk som ble felt 22. august, ga utslag på de innledende testene.

Mattilsynet opplyser at de er i kontakt med jegeren. Rutinemessig vil alle deler av et hjortedyr som tester positivt for skrantesyke samles inn for prøvetaking og destruksjon. Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

Tidligere er det funnet klassisk skrantesyke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesyke på elg og hjort ulike steder i landet.

Siden 2016, da den alvorlige dyresykdommen for første gang ble påvist hos villrein og elg i Norge, er over 100.000 hjortedyr testet for skrantesyke. Vinteren 2017/2018 ble det skutt over 1.400 villrein i Nordfjella i håp om å utrydde sykdommen.

(©NTB)