OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag startet rettssaken mot den ekstreme islamisten Mohyeldeen Mohammad. Han er tiltalt for trusler mot Abid Raja, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre (V).

Mohammad møtte aldri opp, og saken ble utsatt. Nå blir det muligens oppstart 13. november. I retten kom det frem at islamisten trolig befinner seg i Marokko, hvor det for få dager siden ble registrert et kontantuttak av et mindre beløp.

Det kom også frem i retten at Mohammad mottar ytelser fra Nav, men han risikerer ikke å få utbetalinger så lenge han unndrar seg strafforfølgelse. Påtalemyndigheten vurderer å etterlyse ham internasjonalt.

Kan miste Nav-penger

- Vi får se om han dukker opp etter hvert. Men Nav har regler for hvorvidt man kan motta stønad og oppholde seg i utlandet. Det er også kommet nye regler om at man kan bli fratatt stønader dersom man unndrar strafforfølgning, og er internasjonalt etterlyst, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til Nettavisen.

- Jeg ser ingen grunn til at skattebetalerne skal finansiere Mohammads unndragelse. Men vi får se hva som skjer. Vi har dialog med hans forsvarer og med retten om å finne ny dato for rettssaken.

Det er ukjent for offentligheten hvilken stønad islamisten mottar fra Nav, og hvor mange penger det er snakk om at han får.

Mohammads forsvarer Brynjar Meling har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Les også: Advokat tvangsfjernet fra trusselsak med Abid Raja grunnet terrordømt bror

Statsadvokaten vil også begjære ekstremisten pågrepet. Noe som trolig innebærer at han blir varetektsfengslet når han returnerer til Norge. Da vil han bli sittende fengslet minimum til det er kommet dom i saken.

- Han visste ikke om at det skulle være noen rettssak, og leste om dette gjennom media, sa Meling til Nettavisen mandag morgen.

I retten kom det frem at den ekstreme islamisten i en henvendelse til Nav hadde oppgitt at han ikke kunne delta på kurs mellom 22. - 26. oktober på grunn av rettssaken.

- Vi kommer til å sende inn en begjæring om pågripelse til Oslo tingrett. Vi vurderer også å begjære ham internasjonalt etterlyst fordi vi mener han har unndratt seg strafforfølgning. Vi har opplysninger som tilsier at han har vært fullt klar over at han skulle møte i retten, og hvorfor han skulle møte, sier Ranke.

Fornærmede Raja tordnet mot Mohammad, og kalte ham for en feig og ussel islamist da det ble kjent at rettssaken ble utsatt.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Måtte utsette rettssak

- Hvorfor kunne ikke rettssaken gjennomføres selv om tiltalte ikke møtte?

- Når påstand om straff blir høyere enn ett års fengsel, skal det etter norsk lov ikke gjennomføres rettssak uten at tiltalte er til stede, forklarer Ranke.

Øvre strafferamme for trusler mot medlemmer av Stortinget er ti års fengsel. I mindre alvorlige saker, og i saker hvor påstand om straff er under ett års fengsel, kan sakene gjennomføres uten at tiltalte møter.

- Hvis en person er gyldig stevnet, og har forklart seg for politiet, og hans nærvær ikke er nødvendig for å få opplyst en sak ytterligere, kan man få en uteblivelsesdom. Men det er altså ikke noe tema i vår sak på grunn av at påstanden om straff vil være på over ett års fengsel, sier Ranke.

Les også: Abid Raja: - Ekstremisten Mohyeldeen Mohammad er en ussel og feig ekstremist

Han har fått med seg Rajas knallharde uttalelser etter at det ble kjent at saken mot Mohammad ble utsatt. Etter planen skulle stortingspolitikeren vitne tirsdag, på dag to av rettssaken.

- Jeg har forståelse for at det er frustrerende for Raja ikke å få denne delen av saken ut av verden akkurat nå. Det vi mener er trusler fra Mohammad mot Raja er noe som, uansett når saken er ferdig, vil henge over ham som Damokles' sverd.

Fra utlandet har det vært flere eksempler på at personer som har kritisert islamister er blitt utsatt for trusler for lenge siden, men flere år senere har blitt utsatt for angrep, eller er blitt drept. Det gjelder for eksempel:

  • Den nederlandske filmregissøren Theo van Gogh, som ble stukket ned og drept på åpen gate i Amsterdam. Drapsmannen ble knyttet til et islamistisk terrornettverk. Dette skjedde i 2004 etter at den kontroversielle filmen «Submission» ble laget.
  • Den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard, som ble verdenskjent etter å ha tegnet satiriske tegninger av profeten Muhammad i september 2005.
  • Redaksjonen i det franske satiremagasinet Charlie Habdo som er blitt utsatt for flere alvorlige angrep. 7. januar 2015 mistet 12 personer i redaksjonen livet i et terrorangrep.

- Eier verken skam eller mot

Raja er krystallklar på at islamister, eller andre, som truer må stå for det de gjør, og ta konsekvensene.

- Ekstremister som Mohammad eier verken skam eller mot til å stå til rette for sine handlinger. De undergraver samfunnet, og forsøker å unndra seg å stå til rette, sa Raja til Nettavisen tidligere mandag.

- Jeg skulle egentlig vært i London med utenrikskomiteen i dag og i morgen, men måtte avlyse min deltakelse på grunn av rettssaken. Dette påvirker min arbeidshverdag som politiker. Jeg hadde sett frem til å bli ferdig med saken, og at ekstremisten fikk sin straff som fortjent.

Truslene fra Mohammad kom først på SMS til Raja i september 2016, hvor han blant annet skrev:

«Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam (helvete, red. anm.), din uoppdratte kafir (vantro, red. anm.) hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!».

Han skrev også: «(...). Du er virkelig et NULL og en skitten murtad kafir! Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden, og la deg råtne i Jahannam for evig og alltid!!!»

Stortingspolitikeren offentliggjorde selv meldingene på Twitter. Mohammad publiserte også en video på YouTube hvor han forsvarte SMS-ene han hadde sendt til Raja.