Politiet i Molde fikk i mai i fjor en anmeldelse fra en kvinne som mente hun var blitt utsatt for en sovevoldtekt.

Hun anklaget Molde-spiller Babacar Sarr for overgrepet, som skal ha skjedd natt til 14. mai 2017.

Dommen: Frifinnes

Mandag klokken 13 falt dommen i Romsdal tingrett: Sarr frifinnes for voldtektsanklager. Rettens flertall «finner at det er rimelig og fornuftig tvil om hva som har skjedd».

Flertallet mener at «det ikke kan ses bort fra at hendelsesforløpet i det vesentlige kan ha vært som beskrevet av Sarr,» heter det i dommen.

Les også: Molde-spiller frifunnet for sovevoldtekt: - En krevende sak med flere sider

- Det er overraskende

Samtidig dømmes Molde-spilleren til å betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisning fordi det er sannsynlig at samleiet fant sted mens fornærmede sov. I kombinasjon med beruselse, var hun ikke i stand til å motsette seg dette.

- Det var litt overraskende. Jeg synes jo bevisene var gode, og trodde på en domfellelse, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim om dommen til Nettavisen.


Rettens leder, tingrettsdommer Ole Ingar Ødegård, tilhørte mindretallet.

- Jeg fikk med meg fagdommeren, mens det var dissens med to medommere som mente at man ikke kunne se bort fra tiltaltes forklaring, sier Nordheim.

Les også: Vil ha fire års fengsel for Molde-spiller tiltalt for sovevoldtekt

- Vi vil anke

Nordheim bekrefter overfor Nettavisen at påtalemyndigheten vil anke saken.

- Nå har jeg lest grundig gjennom dommen, og ser at her vil vi anke. Meddommerne slutter seg til bevisvurderingen til fagdommeren når det gjelder erstatningskravet, der vurderingen er at det er en klar sannsynlighetsovervekt at han har begått en voldtekt, sier hun, og legger til:

- En av bakgrunnene for anken, er at jeg ser at mindretallet, fagdommeren, har grundig vurdert bevisene i saken, mens jeg ikke ser at medommeren har gjort det samme.

- Ekstra belastning

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland, sier hennes klient er glad for at dommen ankes.

- Jeg er jo kjent med at aktoratet har bestemt seg for å anke avgjørelsen, og det er jo fornærmede glad for. Saken er en stor belastning, både på grunn av hendelsen, medieomtalen og MFKs håndtering av saken. Samlet har dette medført en stor belastning, sier Ekroll Nyland til Nettavisen.

Ifølge dommen mener Nyland at «det forhold at Molde fotballklubb har latt Sarr spille kamper mens han var siktet og deretter tiltalt, har vært en ekstra belastning for hennes klient».

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer Øyvind Panzer Iversen.

Påstand: Fire års fengsel

Forrige tirsdag startet den to dager lange rettssaken i Romsdal tingrett. Molde-spilleren erkjente ikke straffskyld, og ifølge ham var samleiet frivillig.

Aktor og statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim la ned påstand om fire års fengsel.

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland la ned påstand om at hennes klient blir tilkjent erstatning etter rettens skjønn, og anmodet om at summen skulle være på 175.000 kroner.

Politiet har dokumentert DNA-bevis fra Sarr, blant annet på innsiden av trusen. I tillegg har flere vitner forklart at den fornærmede kvinnen var overstadig beruset.

Les også: Ole Gunnar Solskjær brukte voldtektssiktet spiller som kaptein i generalprøve til sesongen

- Ute av stand til å motsette seg

- Det har ikke vært bruk av vold eller trusler, men det har vært samleie med en person, som det står i loven, som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Dette gjelder uavhengig av hvilke årsak det er, om hun sover, er full, eller om det er en kombinasjon av begge deler, sa Nordheim i sin avsluttende prosedyre.

- Hvis hun er i den situasjonen, at hun er ute av stand til å motsette seg samleie, ja, da skal tiltalte dømmes.

Sarrs forsvarer prosederte på at hans klient skulle frifinnes både for straff og for å betale erstatning. Årsaken til dette er at beviskravet for å måtte betale erstatning er lavere enn beviskravet for å bli dømt for straff.

Vanlig praksis

Øvre strafferamme for sovevoldtekt er ti års fengsel. Minstestraffen er formelt sett tre års fengsel. Men det er de siste årene blitt etablert en praksis fra Høyesterett om at voldtekt skal straffes med minimum fire års fengsel.

I løpet av perioden hvor Sarr var siktet, brukte Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ham som kaptein.

- Vi har valgt å stole på spilleren og tatt det valget, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen for en uke siden.