Den hadde ikke blitt obsertvert i Norge siden i 1911, men i 2007 gjorde den sitt comeback. Geithamsen, også omtalt som «monstervepsen», gikk fra å være oppført som regionalt utdødd til å dukke opp i Østfold, Akershus og Hedmark, noe Artsdatabanken omtalte som «en biologisk sensasjon».

Siden har geithamsen spredt seg til flere fylker, og vil etter all sannsynlighet fortsette sin spredning.

- Geithams er en art som har blitt stadig vanligere de siste årene. Vi får stadig oftere rapporter om at den er obsertvert. Den utvider området sitt geografisk, samtidig som det blir mer av den der den allerede er, sier Frode Ødegaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, til Nettavisen.

Sprer seg fort

Etter vepsen først ble obsertvert i Østfold, Akershus og Hedmark, har den spredt seg til både Buskerud og Vestfold.

De nordligste funnene er gjort ved Rena i Hedmark.

- Det er vanskelig å si hvor langt nord den vil spre seg, den kan ha potensial oppover Gudbrandsdalen, men det vet jeg ikke sikkert. Det er en art som er avhengig av varmt klima, så jeg vil ikke tro at den etablerer seg så langt nord som Trøndelag. Det samme gjelder for Vestlandet, sier Ødegaard.

Men at vepsen vil spre seg sørover mot Aust-Agder, er derimot relativt sannsynlig, mener insektsforskeren.

- Ja, vi forventer at den vil spre seg videre sørover fra Vestfold. Så langt er den ikke observert i Telemark eller Agderfylkene, men det er sannsynlig at den vil spre seg dit.

- Hvor fort sprer den seg?

- De første obersvasjonene i Norge ble gjort i 2007, og den har spredt seg utover hele sitt norske utbredelsesområde på elleve år. Så det vil jeg si kan anses som en relativt kjapp spredning. Når de nye dronningene klekkes på høsten vil de kunne fly en mil eller to for å danne et nytt samfunn til neste år, så det kan skje relativt fort.

- Mindre aggressiv

Monstervepsen er relativt mye større enn vanlig stikkveps. Dronningene kan bli nesten tre centimeter, og har et rødbrunt felt over hode og bryst.

- Men vi får stadig tilsendt bilder av vepser folk tror er geithams, men som ikke er det. Det finnes andre arter av stikkveps hvor dronningen blir nesten like store som en geithams-arbeider.

Selv om monstervepsen kan se skummel ut, er den ikke særlig farlig for mennesker - heller ikke barn.

- Det er en mindre aggressiv veps enn andre stikkvepser, i tillegg til at den er mest aktiv i skumringen og på kvelden, så vi ser ikke like mye til den. Så lenge du ikke stikker hodet inn i bolet deres er det liten risiko for å bli stukket, sier Ødegaard.

Skulle du imidlertid være uheldig å komme i litt for nær kontakt med en monsterveps, må du forberede deg på noen timer med smerte. Fordi vepsen er større enn andre stikkvepser, har den også mer gift.

- Ja, stikket er veldig vondt. Ikke å anbefale. Men så lenge du ikke er allergisk mot vepsestikk, vil det gå bra. Den verste smerten går over i løpet av noen timer, beroliger Ødegaard.