Tirsdag skrev Nettavisen at Kommunenes sentralforbund (KS) nekter å gi ut en oversikt over lønningene til landets folkevalgte ordførerne.

KS, som sitter på informasjonen, viser til at de ikke omfattes av offentlighetsloven, og fikk kritikk fra Skattebetalerforeningen som mener godtgjørelsene har offentlighetens interesse og bør være lett tilgjengelig.

Nå havner hemmeligholdet på kommunalminister Monica Mælands (H) bord, etter spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Stortinget.

- Jeg kan ikke skjønne at det skal være hemmelighold rundt dette. Det er fullstendig bak mål, sier Moxnes til Nettavisen.

Les også: KS holder ordførernes lønninger hemmelig

Har du et tips om lønningene til kommune-toppene i din kommune? Kontakt Nettavisens journalist her

- Galopperende lønnsvekst

Moxnes mener det er viktig at ordfører-lønningene offentliggjøres.

- Dette er informasjon som innbyggerne har en åpenbar interesse av, hvor mye våre folkevalgte bevilger seg av innbyggernes skattepenger i lønn og godtgjørelser. Det er åpenbart i offentlighetens interesse, sier Moxnes.

Han advarer mot at vi skal få en politikerelite her i landet.

- Ganske mange der ute ønsker ikke en politikerelite som har et lønnsnivå skyhøyt over de man er valgt inn av. Det ser vi tendenser til i Norge, med en galopperende lønnsvekst. Første bud da er å få fakta på bordet, og det er bare tøys å be mediene om å ringe alle kommunene, sier Moxnes.

- Må stå for lønna du har

I sitt spørsmål til kommunalministeren, spør han om hvorfor KS ikke er omfattet av offentlighetsloven, noe han karakteriserer som underlig.

«KS oppgir overfor Nettavisen (4.9.18) at de sitter på statistikk over godtgjørelsene til alle landets ordførere, men nekter å gi ut opplysningene med henvisning til at KS ikke er omfattet av offentlighetslova. Hvorfor er ikke KS omfattet av offentlighetslova, og kan statsråden gi meg en oversikt over godtgjørelsene for ordførere og andre folkevalgte i norske kommuner og fylkeskommuner (og hvilke kobling disse har til lønnsnivået for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringa?)» , skriver Moxnes.

- En del kommuner legger ut lønnsnivået på nettsidene sine. Det kan jo ikke være en kommunal hemmelighet når noen kommuner bare legger det ut, og når du er ordfører må du kunne stå for lønna du har, sier han til Nettavisen.

Som stortingsrepresentant tjener han selv godt, nærmere bestemt 956.463 kroner i året. Alt for mye, mener Moxnes.

- På papiret tjener jeg 950.000 kroner, men i realiteten tjener jeg en kvart million mindre på grunn av en partiskatt til Rødt, så våre politikere ikke skal bli en lønnselite, sier Moxnes.

- Skal ikke kunne spores

Det var på spørsmål fra Nettavisen i forrige uke at KS nektet å gi ut opplysningene de sitter på om ordførernes godgjørelser.

- Det står i rundskrivet vi sender til medlemmene våre at innsamlede data kun brukes til statistiske formål, og at opplysninger ikke skal kunne spores tilbake til enkeltpersoner, sa spesialrådgiver i KS, Gunnar Nygaard Owren til Nettavisen, og understreket:

- KS ønsker ikke bryte avtalen som er inngått med medlemmene om at opplysningene kun skal brukes til statistiske formål.

Owren viste til at Nettavisen selv kan innhente opplysninger ved å kontakte hver enkelt av Norges 426 kommuner.

- KS er ikke omfattet av offentlighetsloven, påpekte han.

Les også: Disse ordførerne tjener mest og minst: Over 300.000 i lønnsforskjell

Gunnar Stavrum: Tåkelegger millionlønninger

- Burde vært lett tilgjengelig

De eneste tallene KS gir ut, er ordførernes gjennomsnittlige lønn, som blant 311 ordførere (utenom Oslo) nå er på 843.444 kroner. Fra 2016 til 2017 økte ordførerens lønninger i gjennomsnitt med 2,3 prosent.

Dette fikk altså Skattebetalerforeningen til å reagere.

- Det virker i utgangspunktet ryddig at KS ikke bruker opplysningene til formål utenfor det de er innsamlet for, sa fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen til Nettavisen tirsdag, før han påpekte:

- På den annen side er det jo i offentlighetens interesse å vite lønnsnivået for våre ulike folkevalgte, slik at denne informasjonen burde vært lett tilgjengelig. Og jeg vet ikke hvem andre enn KS som burde være nærmest til å kunne gi en slik oversikt.

Les også: Oslo-ordføreren ville revurdere politikernes lønn - da fikk hun nei