Da pandemien brøt ut våren 2020, vedtok Bispemøtet i Den norske kirke en unntaksbestemmelse fra reglene om hva en kirke kan brukes til. Da ble det vedtatt at det kunne gis unntak fra regelen om bruk av kirker og anbefalte at kirkene stilte seg til disposisjon for ikke-religiøse begravelser der det ikke er andre muligheter.

I sitt siste møte opphevet biskopene vedtaket fra 2020, skriver Dagen.

Samtidig åpner de for unntak i spesielle tilfeller. Spørsmål om unntak skal bringes inn for biskopen, som avgjør fra sak til sak om det er grunnlag for å gi dispensasjon fra regelen.

(©NTB)