OSLO (Nettavisen): Mange av dem har selv vokst opp i Groruddalen, flere har innvandrerbakgrunn og de har sett seg lei på medieoppslag om ungdomsgjenger som skaper utrygghet i nærmiljøet. Nå samler de seg under navnet «Nattevaktene i Groruddalen» og vil starte med nattevandringer. Den første turen går kommende fredag.

Les også: Natteravner dropper hund og skal være mindre autoritære

- Konkurrerer ikke med Natteravnene

- Vi gjør ikke dette i konkurranse med Natteravnene, men vi vil bidra på vår måte og vi håper det kan fungere, sier initiativtaker Mohsan Raja til Nettavisen. Han sier de har god dialog med Natteravnene i Groruddalen.

Årets osloborger i 2015 har erfaring med frivillig arbeid. Han sto bak initiativet Nattevaktene som etablerte et første mottakssted for asylsøkere på Tøyen da pågangen var som størst i Oslo under flyktningkrisen i 2015. Kapasiteten hos Politiets utlendingsenhet var sprengt, og Nattevaktene bidro til at de mange migrantene og flyktningene fikk dekket sine primærbehov like etter ankomst.

Vil lytte til ungdommene

Raja håper i første omgang å kunne samle rundt 20 personer til en første vandring i Groruddalen fredag. Deretter vil de fortsette å gå i helgene.

- Vi ønsker å lytte til ungdommene, høre hva de tenker og kanskje gi dem en stemme. Dette er ungdommer som opplever negativ omtale i mediene og som sikkert får kjeft hjemme. Vi som nå tar dette initiativet har vært i denne situasjonen selv tidligere i livet, men vi har kommet oss videre. Vi har kanskje et bedre utgangspunkt for å forstå dem og peke på en vei videre.

Raja advarer mot å stemple ungdommene det gjelder som kriminelle.

- De er ennå unge, men faren er til stede for at de kan slå inn på en kriminell løpebane.

Han sier ungdommen både trenger veiledning og at det må etableres tilbud slik at de ikke blir gående uten noe å gjøre på fritiden.

Les også: Kritiserer utsiktstårn til 24 millioner på Oslo øst

- Feil bruk av penger

Raja bruker Stovnertårnet som eksempel på feil prioriteringer i Groruddalen:

- Dette er bortkastede penger. Det er fritidsklubber og tiltak i nærmiljøet som trenger penger, sier han.

Raja sier de ønsker å sette ungdom i fokus gjennom sitt arbeid og at de også har planer om å starte en organisasjon kalt Ungdom i fokus (UIF), som kan drive dette arbeidet videre.