*Nettavisen* Nyheter.

Nå skal pelsdyrene få større bur

Foto: Dyrebeskyttelsen (Nettverk for dyrs frihet)

- Rev og mink fortjener bedre, mener Miljøpartiet De Grønne.

17.03.11 21:25

Torsdag la landbruks- og matdepartementet fram en ny forskrift for å bedre velferden for pelsdyrene i Norge.

Forskriften, som skal tre i kraft fra 1. mai, er utarbeidet av Mattilsynet.

- Sammen med en obligatorisk sertifiseringsordning og strengere selvjustis i pelsdyrnæringen, flere uanmeldte tilsyn og sterkere bruk av virkemidler fra Mattilsynets side, legger den nye forskriften til rette for en klar forbedring av velferden for norske pelsydr, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Journal og større bur
Forskriften innebærer strengere krav til oppdretterne når det gjelder daglig tilsyn og stell av dyrene, slik at man raskere skal kunne oppdage forhold som kan være skadelige for dyrene.

Det blir obligatorisk for oppretterne å ha skriftlige rutiner, og de må føre journal over hendelser på pelsdyrgården.

I tilegg innføres strengere krav til hvordan dyrene skal oppbevares, og det kreves at burene skal være større enn i dag.

- Dyr som ønsker sosial kontakt med andre dyr, skal få lov til det så langt det er mulig, heter det i en pressemelding fra departementet.

Brekk: - Det vil koste
Reglene for fôring og tilgang på drikkevann blir også strengere.

- Det er mange endringer i forhold til dagens forskrift, og det vil koste næringen både i form av investeringer og innsats. Dette er en nødvendig utvikling dersom vi skal kunne ha en pelsdyrnæring i Norge, og det mener jeg vi skal ha, sier Brekk.

- Dyrene vil fortsatt lide
Men forskriften faller ikke i god jord hos alle, deriblant ikke hos Miljøpartiet De Grønne.

- Pelsdyrene vil fortsatt lide med den nye forskriften om pelsdyrhold, sier Sondre Båtstrand, talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Partiet påpeker at voksen mink vil få et gulvareal på minst 0,27 kvadratmeter per dyr, mens en voksen rev kan holdes på 1,2 kvadratmeter per dyr.

- Burene blir marginalt større, men forskriften løser ikke det grunnleggende problemet: Aktive rovdyr som rev og mink vil aldri kunne leve verdige liv i nettingbur, sier Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne sier de ønsker et forbud mot pelsdyroppdrett, og en slutt på alt dyrehold basert på hold i bur eller små rom.

- Ekstra plass som en skoeske
Også Dyrevernalliansen kritiserer den nye forskriften.

- Å innføre nye krav for pelsdyroppdrett er som å reparere en utslitt bil med motoren fra en vaskemaskin, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.

Kleveland mener størrelsen på burene ikke monner.

- Revene får ekstra plass tilsvarende en skoeske. Dette er ikke noe som monner for aktive rovdyr, sier Kleveland.

Hun påpeker at rev og mink i naturen vandrer over store områder for å jakte, og at arealbehovet hos rovdyr ikke oppveies av at dyrene får nok mat.

Annonsebilag