I Hovseterdalen i Oslo vest har vann- og avløpsetaten store planer om å bruke 20 millioner kroner på å åpne opp en bekk som i dag ligger i rør.

Åpningen av Mærradalsbekken blir nå møtt av store naboprotester.

- Det er en dal som fungerer perfekt i dag, og det er ikke noe behov og ønsker om en bekk. Da synes vi det er andre ting i byen her man kan bruke penger på, sier leder for Hovseterdalens venner, Nicolay Bruusgaard, til Nettavisen.

Arbeidet skal gjøres i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsnettet i dalen, som uansett må byttes ut. Totalt vil prosjektet, med åpning av bekken, koste 70,5 millioner kroner.

Les også: Kritiserer utsiktstårn til 24 millioner på Oslo øst

- Snakk om sikkerhet

Planen er å åpne bekken, som for en del år siden ble lagt i rør av kommunen, på en strekning som er 900 meter lang. Bekken vil da renne fritt gjennom den mye brukte dalen, og det gjør naboene bekymret.

- Dette er et strekke som brukes veldig mye av bydelens innbyggere til ulike aktiviteter, som ballspill, skigåing og aking om vinteren. Det er mange som er ute med ungene sine der, og det er fint å gå tur. Mange barnehager er der også, fordi ungene kan løpe fritt. Det er snakk om sikkerhet, rett og slett, sier Bruusgaard.

Han sier folk er fornøyd med området, og skjønner derfor ikke hvorfor kommunen vil bruke 20 millioner på en bekk.

- Vi stusser litt over at Oslo kommune ønsker å bruke mange millioner på en uønsket bekk. En bekk som etter hvert vil koste mye penger, om bekken skal graves opp og igjen hele tiden, sier han.

Bruusgaard viser også til en undersøkelse som ble gjennomført for to år siden av Hovseterdalens venner, som har 553 medlemmer på sin Facebook-gruppe. Der svarte 70 prosent av de spurte at de ikke ønsker en bekk.

Samtidig svarte 80 prosent av de som bruker området mest det samme.

Les også: Se, det jobber folk på utekontoret!

- Lytt til dalens brukere

405 personer har nå også skrevet under på en underskriftskampanje mot bekken, som er sendt til bystyret i Oslo, ifølge Akersposten. Dermed må politikerne ta stilling til naboklagene.

- Alt vi ber om er at de lytter til dalens brukere. Vi er rett og slett redde for at de kvalitetene som er i bydelen i dag, kan bli ødelagt eller redusert dersom det kommer vann i området, sier Bruusgaard.

Han legger til at en bekk for så vidt kan være fint, men påpeker at det allerede er bekk på begge sider av strekket som planlegges åpnet.

- Vi er jo i utgangspunktet ikke mot bekk, men man må nesten vurdere det fra sak til sak. Og er det steder hvor det ikke er hensiktsmessig eller ønskelig av de som bruker dalen, så må det brukes sunn fornuft, mener han.

Etaten: - Det vekker følelser

Tharan Fergus hos vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, forsvarer imidlertid prosjektet, men sier hun likevel forstår reaksjonene.

- Det er ikke så veldig overraskende, fordi det er en endring av dalen og dalens karakter, og hvordan den har blitt brukt hittil. Det er ikke så veldig vanskelig å forstå at det vekker følelser, sier Fergus til Nettavisen.

Hun påpeker samtidig at det ikke er alle som er mot bekken.

- Det er andre brukere som er positive til dette. Vi har også åpnet andre bekker i byen her, hvor vi har fått til positive prosjekter for nærmiljøene. Vi tror jo også at vi kan få til et positivt prosjekt her, for ellers hadde vi ikke jobbet videre med det, sier Fergus, og understreker:

- Vi har ikke lyst til å ødelegge for folks ski- og turmuligheter, og det tror jeg vi med dyktige landskapsarkitekter kan få til. Men vi er helt nødt til å gå i dalog med brukerne, sier hun.

- Men naboene påpeker at de frykter for sikkerheten?

- Vi tar selvfølgelig hensyn til det når vi bygger, sier Fergus.

- Håper på godt samarbeid

Etaten er nå ferdig med en konsekvensutredning for reahabilitering av vann- og avløpsnettet gjennom dalen, og det er i den forbindelse at de også har sett på muligheten for å gjenåpne bekken.

- Det er kartlagt en del strekninger av lukkede bekker i Oslo, deriblant Mærradalsbekken, og alle disse strekningene ligger inne i kommuneplanen som strekninger som bør gjenåpnes hvis mulig, opplyser Fergus.

Utredningen slår fast at det er mulig å åpne bekken, og vann- og avløpsetaten har derfor fått midler til et forprosjekt (fasen før bygging).

- Det vi da håper på, er at vi får til et godt samarbveid med brukerne av dalen, for å få et fint prosjekt i dalen med både rehabilitering av ledninger og gjenåpning av bekk, sier hun.

Les også: Krever stans i flyttingen av Ingrid Espelid Hovig (93)

Tidligst i 2020-2021

Gravingen i området vil tidligst starte i 2020-2021, og byggetiden anslås å være to år uansett om bekken åpnes eller ikke.

- Til syvende og sist er det politikerne som vedtar budsjettet. Men vi må uansett grave opp dalen, og da vil vi ta hensyn til folk som går på tur og at folk får kommet seg gjennom dalen, sier Fergus, og legger til:

- Jeg vil oppfordre naboene til å ta en tur til noen av prosjektene som er gjennomført, for eksempel Bjerkedalen park, for å se hvordan det kan bli.