Avtalen innebærer at investoren får beholde huset i Grimstad, bilen og en båt, men må selge unna en stor del av sine eiendeler, som aksjer, eiendommer og kunst, for å dekke tapene til de andre aktørene på den nordiske kraftbørsen, ifølge Dagens Næringsliv.

– Som en konsekvens blir det ingen disputt om Nasdaqs håndtering av markedet eller annet, sier Marius Moursund Gisvold, som representerer Einar Aas.

Avtalen med oppgjørssentralen Nasdaq Clearing kom i havn torsdag ettermiddag etter at alle de 166 aktørene på den nordiske kraftbørsen Nasdaq Commodities godkjente den. Aas må bidra aktivt til å realisere sine verdier til beste for kreditorene. Han vil også ha et insentiv til å få mest mulig ut av eiendelene, skriver DN.

Einar Aas' posisjon på kraftbørsen ble overtatt av børsen da han for to måneder siden ikke lenger hadde økonomisk dekning for den. Børsen satt igjen med et tap på hele 1,1 milliarder kroner etter at Aas hadde gått inn med de 350 millioner kronene han hadde til rådighet.

Det er medlemmene i sikringsfondet til oppgjørssentralen Nasdaq Clearing som skal få dekket så mye som mulig av tapene de led, da de måtte skyte inn store beløp. Avtalen regulerer også hvordan inntektene fra salget skal fordeles mellom Aas og de øvrige aktørene.

– Avtalen avgjør med endelig virkning alle spørsmålet dem imellom. Den tilrettelegger en prosess for salg av en stor del av hans eiendeler, sier Gisvold.

Aas har blant annet eiendommer for mellom 150 og 200 millioner kroner, blant annet en leilighet på Tjuvholmen i Oslo, et hyttetun i Nissedal i Telemark og flere strandeiendommer på Sørlandet.

(©NTB)