*Nettavisen* Nyheter.

Nektet skyld i pensjonssaken

Foto: Roald, Berit (Scanpix)

I Oslo tingrett nektet bæde Magnus Stangeland og tidligere kollega Anders Talleraas straffskyld for bedrageri med Stortingets pensjon.

09.11.10 11:10

OSLO TINGRETT (Nettavisen): De tidligere stortingspolitikerne Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H) satte seg tirsdag morgen på tiltalebenken i rom 227 i Oslo tinghus. De to er tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri.

- Jeg hadde aldri trodd det skulle komme til dette, sier Stangeland til Nettavisen.

Etter at Riksrevisjonen i 2008 skrev at flere stortingspolitikere hadde fått urettmessig stortingspensjon, ble pensjonssaken først en stor sak i media, og deretter en straffesak for Økokrim.

Videre undersøkelser og senere etterforskning endte med at saken ble droppet for de fleste eks-stortingspolitikerne, deriblant tidligere statsministere Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland (Les egen sak), endte etterforksningen med tiltale mot Stangeland og Talleraas.

Stangeland opplever at han har blitt syndebukk for en vanlig praksis som har vært i Stortinget når det gjelder pensjon.

- Ja, jeg personlig føler det slik, sier han, og legger til:

- Men når man først er her, så må man gå ut offensivt og det har jeg tenkt til å gjøre, sier Stangeland.

Hva er inntekt?
Reglene for Stortingets pensjon sier at tidligere stortingsrepresentanter kan tjene opp til stortingsbeløpet uten at pensjonen faller bort.

De kan altså ha en ekstrainntekt som nesten tilsvarer pensjonen, uten at de mister pensjonen.

Stangeland og Talleraas hadde inntekter som langt oversteg stortingspensjonen, men begge to mener at deler av denne inntekten ikke teller.

Begge har store inntekter fra styreverv som de mener ikke gjelder som arbeidsinntekt. Påtalemyndigheten mener derimot at inntektsgivende arbeid gjelder alle typer inntekter, og at styrehonorarer ikke er unntatt.

Mot Talleraas

Talleraas opplyste at han hadde 18.000 til 20.000 etter skatt. Han fortalte også at han hadde en formue på 7,5 mill i skatteligning i 2009. Han erkjente ikke straffskyld for tiltalen mot ham. Den lyder slik:

Den 10. desember 2000 søkte han – etter å ha vært stortingsrepresentant i tidsrommet 1977 til 1997 – om pensjon etter den såkalte 75-årsregelen i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter § 2 fjerde ledd. På grunnlag av søknaden ble han innvilget pensjon med virkning fra 1. februar 2001.

Både på søknadstidspunktet og senere unnlot han å opplyse Stortingets pensjonsstyre om at han hadde inntekter, i det vesentligste fra styrehonorarer, som oversteg pensjonsbeløpet, og som utelukket rett til den innvilgede ytelsen. Som følge av dette fikk han i perioden fra 1. februar 2001 til 30. april 2008 uberettiget utbetalt i alt kr 2 696 870 fra Statens pensjonskasse, hvilket medførte et tilsvarende tap for staten.

Mot Stangeland

Stangeland opplyste for Oslo tingrett at han var pensjonist og at han har en inntekt på rundt 700.000 i inntekt. Han hadde null formue i 2009.

De 84 millionene som var oppført på Stangeland i 2007, da han mottok Stortingspensjon, ble til 0 i 2008 - samme år som Riksrevisjonen kom med sin rapport.

Også Stangeland sa at han ikke erkjenner straffeskyld for tiltalen. Den lyder slik:

I brev mottatt av Stortinget den 22. desember 2004 søkte han – etter å ha vært stortingsrepresentant i tidsrommet 1985 til 1997 – om pensjon etter den såkalte 75-årsregelen i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordningen for stortingsrepresentanter § 2 fjerde ledd. På grunnlag av søknaden og en senere telefonsamtale ble han innvilget pensjon med virkning fra 1. oktober 2004.

Både på søknadstidspunktet og senere unnlot han å opplyse Stortingets pensjonsstyre om at han hadde inntekter som oversteg pensjonsbeløpet, i form av fast lønn fra AS Bergen Yards, styrehonorarer og fri bil, og som utelukket rett til den innvilgede ytelsen. Som følge av dette fikk han i perioden fra 1. oktober 2004 til 28. februar 2006 uberettiget utbetalt i alt kr 536 195 fra Statens pensjonskasse, hvilket medførte et tilsvarende tap for staten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.