– Kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data. Det har dessverre ikke politiet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

I Riksrevisjonens rapport går det fram at politiet mangler oversikt over kriminaliteten som foregår digitalt og også mangler kompetanse og kapasitet til å etterforske den.

Det er for lite samordning mellom politidistriktene, og internasjonalt samarbeid er vanskelig. Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har ikke prioritert dette høyt nok, heter det.

– Mye har skjedd

Departementet understreker at rapporten dekker perioden 2016–2019 og sier mye har skjedd siden da.

– Flere lovforslag er sendt på høring, og politiets nasjonale cyberkrimsenter er etablert. Nasjonal strategi for digital sikkerhet og Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse ble lansert i 2019. I strategien for digital sikkerhet er bekjempelse av IKT-kriminalitet et av fem prioriterte områder, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hun lover at både departementet og Politidirektoratet er i gang med å følge opp Riksrevisjonens forslag til forbedringer.

Deler for lite

Politiet avdekker flere ofre og saker, men de er langt unna å håndtere den økende mengden tips som kommer inn, ifølge riksrevisoren. Han mener politidistriktene og Kripos bør samarbeide bedre. I dag deler de lite kunnskap med hverandre, ifølge ham.

– Den nasjonale styringen og samordningen er for svak, sier Foss.

Politiet har vært budsjettvinnere, med en økning på om lag 10 milliarder kroner siden 2010, og det har blitt 3.392 flere årsverk siden 2012, ifølge rapporten. Men de økte ressursene har i stor grad gått til andre oppgaver, påpekes det.

– Det er et paradoks når vi ser at den tradisjonelle hverdagskriminaliteten går ned, mens kriminalitet på nett vokser. Vi mener at politiets manglende evne til å avdekke forbrytelser på nett er alvorlig, spesielt når vi vet hvor store konsekvensene kan være, særlig for barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep på nett, sier Foss.

(©NTB)