I helgen var på det verste 80 basestasjoner berørt av uværet. Mandag kveld var tallet nede i 17 stasjoner, og status onsdag er at det fortsatt er 12 basestasjoner som er berørt.

– Etter uværet fredag kveld og etterfølgende bortfall av strøm og transmisjon er det onsdag morgen 12 basestasjoner i Nødnett som er berørt. Åtte av disse ligger i nedre del av Hallingdal, der vi nå har satt opp to transportable basestasjoner – en i Flå og en som nå rigges opp i Gulsvik litt lenger sør. Disse vil til sammen gi dekning langs riksvei 7 i dette området, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De resterende berørte basestasjoner i Nødnett er forventet å komme tilbake når transmisjonslinjene gjenopprettes.

– Telenor har angitt rettetid til klokken 12 onsdag, men det er noe usikkerhet knyttet til dette, opplyser Heier.

(©NTB)