I 2014 anla Reikerås sak mot advokat Per Danielsen og forsikringsselskapet Tryg. Reikerås krevde erstatning fordi Danielsen på vegne av nordsjødykkerne meldte krav mot ham i hans konkursbo.

Advokat Danielsen overtok saken til nordsjødykkerne da Reikerås mistet advokatbevillingen i 2009, men skal ha hatt store problemer med å føre saken videre fordi Reikerås nektet å utlevere dykkernes dokumenter han hadde i saken.

Fra arkivet: Nordsjødykkerne har vunnet mot staten

I 2015 tapte Reikerås saken mot Danielsen og Tryg i Oslo tingrett, men valgte å anke. Men i Borgarting lagmannsrett var det Danielsen og Tryg som nok en gang vant. Lagmannsretten har dømt Reikerås til å betale motparten til sammen 322.500 kroner, 243.000 til Danielsen og 79.500 til Tryg, i saksomkostninger.

Reikerås varsler anke i saken, og dommen er dermed ikke rettskraftig.

- Dommen blir anket blant annet fordi den ene ekstraordinære lagdommeren satt ulovlig og utover konsitusjonstiden som utløp i september 2014. Han har sittet i fem år og det følger av loven at man ikke kan sitte som ekstraordinær lagdommer utover to år, sier Reikerås til Nettavisen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Retten: Kritikkverdig og uakseptabelt

På toppen av alt ble den avskiltede advokaten idømt en rettergangsbot på 5000 kroner for mangelfull innlevering av dokumentasjon i sin anke, og for å ha levert dokumenter for sent til ulike tidsfrister. I dommen heter det blant annet:

«Lagmannsretten finner Reikerås' håndtering av plikten til å utarbeide tilfredsstillende ankeutdrag kritikkverdig. Han har bakgrunn som advokat, og skal kjenne regelverket og er i tillegg gjennom lagmannsrettens brev gitt anvisning på hva utdragene skal inneholde og når de skal være retten og motpartene i hende.

Overtredelsene av fristene og plikten til å utarbeide utdragene i henhold til utdragsloven og rettens anvisning er forsettlig. En slik holdning til et system Reikerås vet er avhengig av etterrettelighet for en smidig og korrekt domstolsbehandling, er uakseptabel. For overtredelsen fastsettes en rettergangsbot på 5 000 kroner (...).»

Fra arkivet: Nordsjødykkerne får 1,7 millioner kroner hver

Rettssaken avbrutt

Rettssaken var berammet i tre dager fra 20. juni i år, men allerede etter innledningen til Reikerås, som tok cirka tre timer, mente retten at de hadde hørt nok. Verken Danielsen eller Tryg trengte å komme til orde.

- Dette er første gang jeg har opplevd å vinne i retten uten å måtte si noe som helst. Og straffereaksjonen mot Reikerås er på sin plass, sier Danielsen til Nettavisen.

- Reikerås forsøkte å manipulere både retten og partene ved å trikse med bevisene og bare ta med sine egne bevis i ankeutdraget. Jeg tror dette er første gang noen er blitt straffedømt for å ha opptrådt i strid med lov om utdrag. Dette er en enestående rekord og mildt sagt pinlig for Reikerås.

Et lyspunkt for Reikerås er at han fikk redusert sakomkostningene i lagmannsretten. Danielsen krevde opprinnelig 357.600 kroner, men ble tilkjent 243.000 kroner. Tryg krevde opprinnelig 169.000 kroner, men ble tilkjent 79.500 kroner.

- Forvrengt faktum

Reduksjonen skyldes blant annet at det avsluttet tidligere enn planlagt. Reikerås kommer med følgende krasse kritikk mot Danielsen:

- Hans adferd er tidligere slått fast i samme sakskompleks til å være utilbørlig. Dette kommer frem i en kjennelse fra mars 2012.

Danielsen bemerker at salærreduksjonen skyldes at antall dager i retten ble redusert fra inntil tre til en halv dag.

- Reikerås fremstiller som vanlig faktum forvrengt. Det gjelder også kjennelsen fra 2012, poengterer han.

Har du sett denne videoen?