*Nettavisen* Nyheter.

Norge bryter EØS-reglene om luftkvalitet

GJØR IKKE NOK: Giftlokk over Oslo i januar 2013. Nå er Oslo en av byene som får smekk for mangelfull oppfølging av luftforurensningen. Foto: Vegard Grøtt (NTB scanpix)

Norges brudd på grenseverdiene for luftkvalitet kan havne i EFTA-domstolen.

26.03.14 16:01

EFTAs overvåkingsorgan ESA ber Norge skynde seg med tiltak mot dårlig og helsefarlig luftkvalitet i norske byer.

Ikke bare er luftkvaliteten i mange norske byer for dårlig, det mangler ofte også handlingsplaner for å møte problemet.

Brudd på EØS-reglene

Onsdag har ESA varslet Norge om at dette er brudd på EØS-reglene.

Se faktaark om ESAs funn(PDF)

ESA peker på at luftforurensningen er en trussel mot folkehelsen i hele EØS-området. Det er etablert et felles europeisk regelverk for å sørge for tiltak som kan bedre situasjonen, men Norge henger etter.

Bryter grenseverdiene

På bakgrunn av en klage har ESA undersøkt hvordan Norge møter kravene i det såkalte luftkvalitetsdirektivet. ESA fant brudd på grenseverdiene for tre typer forurensning: svevestøv (PM 10), nitrogendioksid (NO 2) og svoveldioksid (SO 2) på ulike steder i landet fra 2008 til i dag, heter det i en pressemelding fra EFTAs overvåkingsorgan.

Følger ikke opp

Det såkalte luftkvalitetsdirektivet fastsetter grenseverdier for enkelte særlig skadelige gasser og partikler. Der disse grenseverdiene overskrides, pålegger direktivet myndighetene å utarbeide handlingsplaner med forslag til tiltak for å møte utslippskravene i fremtiden.

Norge mangler altså i tillegg gode handlingsplaner som møter kravene i direktivet.

Dette skriver ESA i en grunngitt uttalelse som ble sendt til Norge onsdag.

Dårlig luftkvalitet er også et viktig tema for Europakommisjonen, som har tilsvarende saker gående mot flere av EUs medlemsland.

Søkte om utsatt frist

Luftkvalitetsdirektivet åpner for at landene kan søke om å få utsatt fristen for å møte utslippskravene. Norge har søkt om utsatt frist knyttet til nitrogendioksid-utslipp i fire områder: Oslo, Bergen og Trondheim, samt Vestlandet utenom Bergen.

ESA godkjent søknaden som gjelder Bergen,. Der har Norge frist til 1. januar 2015 med å møte utslippskravene. Når det gjelder de tre andre områdene, har ESA avslått søknaden.

For områdene Trondheim og Vestlandet utenom Bergen fant ESA at en utsettelse var unødvendig fordi grenseverdiene ikke ble brutt i 2012. Når det gjelder Oslo, viser informasjon fra norske myndigheter at selv med en utsettelse vil forurensningen neppe ligge under grenseverdiene før i 2025, heter det fra EFTA/ESA.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

Les også:

Spetalen og Hauge møttes til elbil-debatt

Denne lufta kan skade lungene dine

Giftlokket er tilbake


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.