Dermed er den mangeårige feiden mellom Norge og tilsynsorganet ESA over. Det får Dagbladet bekreftet.

ESA mente de norske reglene for foreldrepermisjon er i strid med EØS-avtalen, men regjeringen har hele tiden vært uenig med EFTAs overvåkingsorgan. Nå har regjeringens syn vunnet fram.

– Domstolen kom til at ordningen for foreldrepenger i folketrygdloven ikke utgjør «tilsetjing og arbeidsvilkår» etter likestillingsdirektivet, heter det i en pressemelding fra EFTA-domstolen.

I Norge er fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, mens det samme ikke gjelder motsatt vei. De norske reglene slår fast at far kun har rett på foreldrepenger dersom mor arbeider eller studerer. Det fins ingen lignende krav for mor.

Les: ESA bringer Norge inn for EFTA-domstolen

15. november i 2017 slo ESA fast at aktivitetskravet i den norske foreldrepengeordningen bryter med likestillingsdirektivet i EØS-avtalen. Årsaken er at det stilles ulike krav til mødre og fedre ved uttak og beregning av foreldrepenger.

– Vi er ikke enig i ESAs konklusjon fordi vi mener at den norske foreldrepengeordningen ikke omfattes av likestillingsdirektivet, og at Norge har et vidt handlingsrom til å utforme ordningen slik vi selv ønsker, sa nyslått barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB i 2018.

EØS-tilsynet ESA kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge