– Med alt av utstyr, bemanning og analysering har hver test en prislapp på 500 kroner, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til P4.

Han sier at basert på gjeldende Helfo-refusjon, som for denne typen laboratorieanalyser skal dekke rundt 40 prosent av kostnadene, vil de totale utgiftene til reagenser, prøvetakingsutstyr, analyseutstyr og maskinpark, samt IKT-utvikling, opplæring og bemanning på laboratoriene, beløpe seg til nærmere 500 kroner per analyse.

– Det vil si at Norge trolig har brukt rundt 4,5 milliarder kroner på PCR-testing i løpet av pandemien, sier Nakstad.

Utgiftene gjelder kun testing og analyser. Norske kommuner har i tillegg hatt store utgifter til bemanning ved teststasjonene og testingen.

(©NTB)