Europarådet har bedt 41 land om statistikk som viser hvor mange mindreårige asylsøkere som er utsatt for seksuelle overgrep eller utnyttelse.

Bare noen få av landene har vært i stand til å legge tall på bordet.

– Underrapportering av seksuelle overgrep mot og utnyttelse av flyktningbarn og manglende identifikasjon av ofre er store utfordringer, sier Jagland.

Han oppfordrer medlemslandene til å øke innsatsen for å få oversikt og for å tilby hjelp til dem som trenger det.

Det europeiske nettverket av ombudspersoner for barn (ENOC) anslår at 337.000 mindreårige ble registrert som asylsøkere i Europa i 2015. Av disse kom 88.300 alene.

Utlendingsdirektoratet (UDI) i Norge opplyser til Europarådet at det ikke har tillatelse til å samle data om seksuell kriminalitet mot barn. Direktoratet har derfor ikke vært i stand til å presentere tall.

UDI har gjort enkelte manuelle anonyme registreringer av slike saker, men disse tallene regnes som usikre og er ifølge UDI kun til intern bruk.

Les også: UDI: - 2017 blir det store året for familiegjenforening

Og denne: Laveste antall asylsøkere på over 20 år

(©NTB)