Gå til sidens hovedinnhold

Norge innfrir ikke i tide

- Norge greier neppe å innføre pass med biometriske data innen 26. oktober, slik amerikanske myndigheter krever.

Det sier avdelingsdirektør Magnar Aukrust i Justisdepartementet til NTB. Han mener de første norske passene med databrikker som lagrer biometri elektronisk, neppe innfases før i 2005. Aukrust leder arbeidsgruppen som Justisdepartementet har nedsatt for å komme med forslag om innføring av de nye passene.

Biometriske data kan for eksempel være portrett, fingeravtrykk eller øyets iris, og vil utvetydig knytte passet til den som passet er utstedt til. Dermed blir det langt vanskeligere å bruke et stjålet pass ved grensekontroller.

- Dette er en helt ny teknologi. En databrikke med antenne vil bli lagt inn i de nye passene som kan holdes opp mot pålitelige kontrollsystemer, forklarer Aukrust.

Bakgrunnen for USAs nye pass-krav er terrortrusselen etter 11.september 2001.

Innen to uker
Aukrust regner med at arbeidsgruppens innstilling vil bli overlevert Justisdepartementet innen to uker. I tillegg til Justisdepartementet er Politidirektoratet, Kripos, Utlendingsdirektoratet, Kommunaldepartementet og Utenriksdepartementet representert i arbeidsgruppen.

En årsak til at Norge neppe kan innfri USAs krav innen fristen, er at det ennå vil ta tid før en overenskomst om internasjonale standarder er vedtatt, ifølge Aukrust.

Det er FNs luftfartsorgan ICAO som avgjør hvilke biometriske data som skal brukes i de nye passene. Aukrust regner ikke med at ICAO kan formalisere standardkravene før i mars-april i år.

Kontraktsforhold
Men også andre praktiske forhold gjør det vanskelig for Norge å greie fristen USA har satt, ifølge Aukrust.

- Nytt utstyr skal på plass, og produksjonen av de nye passene må ut på anbud. Det blir en omfattende prosess. I tillegg løper kontrakten med produsentene av de nåværende maskinlesbare passene fram til mars 2005, sier avdelingsdirektør Magnar Aukrust i Justisdepartementet.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter