Norge passert på subsidietoppen

Bønder i rike land lever like høyt på subsidier som for ti år siden. Norske bønder er ikke lenger verdens mest subsidierte.

22.06.05 12:32

Subsidier utgjorde i fjor 30 prosent av inntektene til bøndene i de rike landene som er med i organisasjonen OECD, viser en fersk rapport fra OECD.

Det er den samme andelen som i 1995, da nye handelsregler ble forhandlet frem i den såkalte Uruguay-runden, blant annet med et mål om å liberalisere handelen i landbruksprodukter. Dette kom etter en periode da subsidieandelen faktisk hadde falt over flere år.

Norge troner som vanlig, sammen med Island og Sveits, på toppen av listen over det mest subsidierte landbruket, med rundt 70 prosent av bøndenes inntekter i form av subsidier.

Men andelen i Norge har faktisk falt litt det siste året, fra 72 prosent i 2003 til 68 prosent i 2004. Dermed har Island overtatt den absolutte toppen, med 69 prosent.

OECD er likevel kritisk til norsk landbrukspolitikk, og etterlyser lavere subsidier, bedre markedsadgang og en vridning av støtten mot miljømål i stedet for produksjonsstøtte.

Det viser seg at mesteparten av subsidiene i de rike landene fortsatt er knyttet til produksjon, noe som er ansett for å være den mest konkurransevridende formen for subsidier, ifølge OECD.

EU er kongen av landbrukssubsidier, når man måler i absolutte beløp, med 133 milliarder dolar i fjor. Det utgjør rundt 860 milliarder kroner etter dagens dollarkurs. Deretter følger Japan med 49 milliarder og USA med 46,5 milliarder. USA var ett av tre land hvor subsidiene økte i 2004, og økningen i USA, på 18 prosent, var den klart største.

Mest subsdierte bønder
¿ Island 69
¿ Norge 68
¿ Sveits 68
¿ Korea 63
¿ Japan 56
¿ EU 33
¿ Tyrkia 27
¿ Canada 21
¿ USA 18
¿ Mexico 17
¿ Australia 4
¿ New Zealand 3

Subsidier som prosent av bøndenes samlede inntekter. Kilde: OECD

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.