Erklæringen tar på alvor at klimakrisen er en barnerettighetskrise, og at barn og unges prioriteringer, behov og rettigheter derfor skal veie tungt i det grønne skiftet, skriver Unicef Norge i en pressemelding.

– Det er viktig at barn og unge blir lyttet til og får en rolle i utformingen av klimapolitikken. Norge skal fortsette å arbeide for at barn og unge blir lyttet til både i nasjonale og internasjonale prosesser, sier klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap).

Til nå har over 20 land sluttet seg til erklæringen, med mål om å sette søkelys på barn og unges rettigheter – særlig retten til et trygt klima og et sunt miljø – i implementeringen av Parisavtalen.

– Ved å støtte denne erklæringen, utformet av barn og unge selv, sender regjeringen et sterkt signal til oppvoksende generasjoner om at Norge vil ta deres rett til å bli inkludert og lyttet til i klimapolitikken på alvor, sier generalsekretæren i Unicef Norge, Camilla Viken, som mener det er på høy tid at barn blir sett, hørt og tatt på alvor i klimapolitikken.

(©NTB)