Gå til sidens hovedinnhold

Norge styrker barkebilleberedskapen

Frykten for større barkbilleangrep gjør at Norge styrker beredskapen mot slike angrep, som de siste årene har drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada.

Beredskapsplanen for stor granbarkbille er utarbeidet i samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

Den viktigste endringen i barkbilleberedskapen er at det nå finnes en plan som beskriver roller og ansvar i beredskapsarbeidet – og det er laget et verktøy for risikovurdering som oppdateres jevnlig. I tillegg finnes det tiltakslister for de ulike risikonivåene.

NIBIO har utviklet et varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille for tre ulike geografiske soner i Norge. Hensikten er å informere om hvilke områder som er utsatt for risiko for større barkbilleangrep, slik at man kan iverksette tiltak for å begrense skadeomfang og berge verdier.

– Basert på de ulike risikonivåene anbefales målrettede tiltak i beredskapsplanen. Dette er nytt, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Varselet ligger ute på Skogportalen og oppdateres fire ganger i løpet av sommersesongen.

(©NTB)