Norge trenes på anti-terror

Foto: Kjetil Eide (Forsvaret)

2004 blir det store anti-terror-året i Norge. De kommende månedene vil flere storbyer bli scene for realistiske øvelser. Sjekk hvor de finner sted.

26.04.04 13:32

I tillegg til de vanlige militære øvelsene vil Forsvaret i år slå seg sammen sivile institusjoner for å trene forsvar mot terrorisme.

- Regjeringen har slått fast at samfunnssikkerhet og antiterrorberedskap skal være en sentral oppgave for Forsvaret med vekt på samarbeidet mellom sivilt og militært beredskap. Forsvarets øvelsesprogram viser at denne oppgaven tas meget alvorlig, og at det legges stor vekt på å samtrene militære og sivile ressurser, i særlig grad politiet, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Devold poengterer at bekjempelse og forebygging av terror i Norge er en politioppgave. Nasjonalt skal forsvaret først og fremst bistå etter anmodning fra politiet.

Og det er nettopp denne bistanden som skal trenes under flere øvelser i år.

Trondheim og Tromsø
Tromsø blir scenen for øvelse «Tromsøya» i slutten av mai. Her skal først og fremst Heimevernet og Troms politidistrikt og Fylkesmannen i Troms øve sammen. I tillegg skal en eksplosivryddegruppe og militæravdelingen som reiser til Afghanistan i sommer, delta i øvelsen.

Trondheim og omegn skal øves i juni. Også da blir objektsikring og vakthold fokus. Øvelsen skal trene samarbeidet mellom Heimevernet, politiet, Sivilforsvaret og Fylkesmannen i regionen.

Sokkelen
Nordsjøen skal i juni. «Gemini» blir en stor øvelse der både Luftforsvaret, Sjøførsvaret, Hæren og Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger skal delta. Politiet og flere departementer vil også være involvert i øvelsen som legges til både oljeinstallasjonene på sokkelen, og Vestlandet.

Barentshavet blir gjenstand for en redningstjenesteøvelse i september. Justisdepartementet har hovedansvaret for øvelse «Barents» der de store redningstjenestene i Norge og Murmansk vil delta.

Oslo og Sør-Varanger
Oslo, Romerike og Buskerud blir inntatt av Heimevernet og eksplosivryddere i september. Hensikten med øvelse «Kristiania» er å oppdatere trusselvurderinger, planlegge og gjennomføre aksjoner, og å trene på prosedyrer for bistand fra forsvaret til politiet. I tillegg vil Sivilforsvaret og ulike beredskapsetater delta.

I Sør-Varanger i oktober skal Garnisonen i Sør-Varanger, Heimevernet, Forsvarets ABC-enhet, eksplosivryddere, 339-skvadronen, Øst-Finnmark politidistrikt og Fylkesmannen i Finnmark trene på anti-terror og samarbeid mellom institusjonene.

Internasjonale øvelser
I tillegg til de nasjonale øvelsene vil Forsvaret trene med andre Nato-land utenfor kysten av Sør-Norge i april/mai. Øvelse «Blue Game 04» omfatter bortimot 70 fartøyer fra 16 land, rundt 30 fly og helikopter, og totalt ca 3500 mannskaper.

Forsvaret har allerede gjennomført øvelsen «Joint Winter» i Nord-Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag