Det skriver Aftenposten. Det var Jernbanemagasinet som først omtalte saken.

Totalt trenger Norge med det 150 nye persontog. Det er størst behov for å bytte ut gamle lokaltog på strekningene Oslo-Lillestrøm, Oslo-Ski og Oslo og Asker og Spikkestad. Når disse lokaltogene skal skiftes ut er det trolig snakk om å erstatte dem med tog med mange ståplasser. Dobbeltdekkere vil utgjøre en mindre andel av de nye togene om det blir aktuelt å anskaffe slike.

Dersom målet om utskiftningene skal nås må det skaffes ett tog i måneden i perioden fram mot 2029. (©NTB)