– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret til Norges Bank satt i rentemøte onsdag. Torsdag formiddag ble beslutningen om ikke å sette opp styringsrenta i denne omgang offentliggjort. Den har ligget på 1,25 prosent siden juni, etter å bli hevet tre ganger det siste året.

Beslutningen er i tråd med det sentralbankens tidligere har signalisert. Det knyttet seg derfor lite spenning til utfallet av denne ukas rentemøte. Derimot har analytikerne vært spent på om Olsen ville gi nye signaler om de nærmeste renteutsiktene i sine uttalelser om denne siste beslutningen.

– Økt usikkerhet ute

Hovedstyret påpeker i sin begrunnelse at det er god vekst i norsk økonomi, slik banken anslo i sin forrige rapport, og at boligprisene og husholdningenes gjeld har utviklet seg om lag som lagt til grunn i juni. Inflasjonen er litt lavere enn anslått, og svakere krone kan bidra til høyere prisvekst fremover

Samtidig er det større usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, påpeker hovedstyret.

«Vekstutsiktene for Norges handelspartnere synes å være litt svakere enn lagt til grunn i junirapporten. BNP-veksten i andre kvartal var om lag som anslått, mens fremoverskuende indikatorer har falt videre i flere land. Handelskonflikten mellom USA og Kina har tilspisset seg. Storbritannias fremtidige forhold til EU er fortsatt uavklart etter at landet i sommer fikk ny regjering. Handelspartnernes terminrenter har falt. I USA ble styringsrenten satt ned i juli», heter det i begrunnelsen.

Tror på september

Nordea Markets har bitt seg merke til hovedstyrets uttalelse om at «risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover». Men effekten som økt usikkerhet internasjonalt har på norsk økonom, er ikke åpenbar, usikkerhet fører ofte til kronesvekkelse, som trekker i motsatt retning.

– Norges Bank valgte ikke å si i klartekst at en renteøkning i september er det mest sannsynlige. Men ved å si at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret, antyder sentralbanken at den fortsatt ser på det som det mest sannsynlige, sier sjefanalytiker Erik Bruce.

Norges Bank signaliserer ikke tydelig at det kommer en renteøkning på neste møte, slik den har hatt for vane ved tidligere økninger, påpeker DNB markets. Det er derfor ikke mer sannsynlig at styringsrenta blir satt opp i september enn at det skjer i desember, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal.

– På den annen siden er ikke september utelukket, og Norges Bank har kjøpt seg litt tid. Vi regner med at renteøkningen blir utsatt til desember, sier han.