Under den årlige framleggelsen av konjunkturrapporten varslet Norsk Industri tirsdag at det blir en vekst på mellom 6 og 8 prosent i 2019.

200 av Norges største industribedrifter har meldt inn om sine framtidsutsikter i undersøkelsen , som er den mest omfattende til nå. Prognosen i rapporten er at sysselsettingen i industrien vil vokse med 2 prosent i løpet av året.

– Vi ser en del positive trender nå. Det er vekst i omsetningen for industrien, både i hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Veldig mange industribransjer og bedrifter omstiller seg og er avhengige av å ha så stort overskudd at de kan investere i ny teknologi, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til NTB.

Internasjonale bremseklosser

Norsk industri mener den solide veksten kan bli berørt av de pågående Brexit-forhandlingene og handelskrigen mellom USA og Kina.

– Vår eksportindustri er veldig avhengig av at det er økonomisk vekst i landene rundt oss, for det er da de øker sin import fra Norge. Dersom vi får en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina, vil det fort bremse den internasjonale veksten. Dette vil i seg selv redusere vår mulighet til å opprettholde en høy eksport, sier Lier-Hansen.

Han utelukker ikke at Norge også kan bli berørt av eventuelle tiltak som EU kan sette i verk som en beskyttelse mot handelskrig.

– Men her blir vi nok reddet av EØS-avtalen. Nå ser vi hvor utrolig viktig den er for oss, sier Lier-Hansen, som oppfordrer regjeringen til å slå ring rundt avtaleverket.

– Alle norsk politikere og partier må lytte til flertallet i den norske befolkningen som ønsker å beholde avtalen. Oppslutningen rundt EØS blir stadig større. Vi kommer aldri til å forhandle fram en avtale som er bedre enn EØS-avtalen, sier han.

– Moderat lønnsøkning

Til tross for at industrien er i vekst, mener Lier-Hansen at lønnsøkningen må holdes på et stabilt nivå i forhold til utenlandske konkurrenter.

– Vi kan ikke gi en lønnsøkning i 2019 på et signifikant nivå over det våre konkurrenter i Nord-Europa har. Med utgangspunkt i prognoser om hva som skjer i naboland, bør vi helst ikke se 3-tallet, mener han.

Funnene i konjunkturrapporten vil ifølge Lier-Hansen ikke ha nevneverdig innvirkning på det kommende lønnsoppgjøret.

Kroner og øre

– Mellomoppgjøret i 2019 blir et rent lønnsoppgjør, altså forhandlinger om kroner og øre. AFP vil ikke bli berørt av det oppgjøret. Det vi er mest spente på, er jo om NHO og LO kan finne fram til løsninger på den saken, i forkant av hovedoppgjøret i 2020, sier han.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet mener det er gledelig at pilene peker oppover for norsk industri.

– Vi har sett positive tendenser lenge, nå bekreftes det. Det lover ikke minst godt foran vårens lønnsoppgjør at Lier Hansen allerede nå annonserer reallønnsvekst. Vi er alltid ansvarlige, men de ansatte er nøkkelen til denne oppgangen. Da er det også naturlig at de får sin andel av verdiskapingen, sier Eggum til NTB.

(©NTB)