Onsdag kom konjunkturrapporten fra NHO-foreningen Norsk Industri (NI). Rapporten spår en omsetningsvekst på 9 prosent, over halvparten innen eksport.

Likevel fører voldsom prisøkning på mange innsatsfaktorer til redusert lønnsomhet for mange bedrifter. NI peker på at mange salgskontrakter og rammeavtaler ikke åpner for hyppige prisjusteringer som ellers ville flyttet kostnadene over på forbrukerne.

I tillegg er det mangel på kritiske komponenter. Deler av det kommer av fraktforsinkelser. Det globale pengefondet IMF nedjusterte utsiktene for vekst i verdensøkonomien tirsdag, blant annet grunnet flaskehalser i internasjonale leverandørkjeder, skriver E24.

(©NTB)