Norsk innvandrerhets til FN

Nå havner følgende utsagn fra Boot Boys-leder Terje Sjølie i FN-domstol: «Hver dag raner, dreper og voldtar innvandrere nordmenn».

15.03.05 16:16

Ifølge NRK er det FNs rasediskrimineringskomite (CERD) som har besluttet å behandle saken om Sjølies uttalelse i Askim i august 2000.

Sjølie er ved dom i Høyesterett 17.mars 2002 frifunnet i saken. Høyesterett mener uttalelsene ikke bryter med straffeloven.

«Uttalelsene er kommet som ledd i en offentlig debatt. En slik debatt er beskyttet av ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 som veier meget tungt. Ytringsfriheten må omfatte alle, også dem som gir uttrykk for upopulære standpunkter...», heter det i dommen.

- Brudd på FN-konvensjon
Det er Antirasistisk Senter, Senter mot etnisk diskriminering (SMED) og Det Mosaiske Trossamfund som klagde dommen inn for FNs overvåkingsorgan for rasisme (CERD).

De mente at dommen var et brudd på Norges forpliktelser i forhold til FN-konvensjonen, melder NTB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.