Gå til sidens hovedinnhold

Norsk sjøbunn på datamaskin

Ny IT-satsing skal gi effektiv tilgang til data om sjøbunnen. Satsingen har en ramme på 121 millioner kroner over fem år.

– Deling av data om sjøbunnen vil ha stor betydning for verdiskapingen i oppdrettsbransjen, rederier, havner og offentlig sektor. Derfor foreslår vi IT-satsingen Nautilus i Kartverket med en ramme på 121 millioner kroner. Systemet vil gi rask tilgang til helhetlige dybdedata og digitale sjøkart, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Offentlige og private aktører som opererer til sjøs eller langs kysten, trenger oppdaterte data om dybde og bunnforhold, såkalte marine geodata. Dataen inngår i verdikjeden til blant annet petroleumsnæringen, havbruksnæringen, bygg- og anleggsnæringen og skipsfartsnæringen.

– Vi har kartlagt store deler av kysten, men vi har manglet kapasitet til å bearbeide alle de dataene som samles inn. Med IT-systemet Nautilus på plass vil vi kunne bearbeide og distribuere disse dataene på en langt mer effektiv måte, sier Astrup.

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til prosjektet neste år.

(©NTB)