Sammenslåingen av Akershus, Østfold og Buskerud fylker til Viken blir lagt på is, melder NRK.

Etter det kanalen erfarer ble det flertall i fellesnemnda for å legge arbeidet for Viken til side inntil videre.

Før partene gikk til gruppemøter sier gruppeleder Vibeke Limi (Frp) til NRK at de står sammen med SV og Senterpartiet om å legge Viken-arbeidet til side.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at slaget om regionene ikke er over, tross KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads utsagn om at KrF ikke har planer om å snu.

– Ikke noe er avgjort før voteringen er gjennomført. Marginene er knappe, og det er indre uro både i KrFs og i Fremskrittspartiets stortingsgrupper, sier Vedum til NTB.

Han holder fast ved at Senterpartiet raskt etter at Stortinget er samlet, på nytt kommer til å legge fram et forslag om at Finnmark og Troms fortsetter som selvstendige fylker, og et forslag som handler om å se på hele regionreformen på nytt.

KrF sørget for det nødvendige flertallet – sammen med Venstre – da regionreformen sist ble stemt gjennom i Stortinget. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK tirsdag morgen at partiet ikke har noen planer om å stemme annerledes denne gangen.

– KrF har bare én plan: å gjennomføre denne viktige reformen. Stortinget har to ganger vedtatt hvordan strukturen skal være. Vi skal gjennomføre den reformen vi har startet, sier Ropstad.

Han legger til grunn at regjeringen vil finne løsninger for både det folkerike Viken og for Troms og Finnmark når de i oktober sier hvilke oppgaver de nye regionene skal få.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har utsatt prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms etter at begge fylkene kastet kortene.

Da Finnmark nektet å velge medlemmer til fellesnemnda, og Troms svarte med å be Mæland overta, la Mæland hele prosessen på is i påvente av en ny avklaring i Stortinget.

Et tilsvarende scenario kan være i ferd med å spille seg ut i østlandsregionen Viken, der fellesnemndas medlemmer fra Østfold, Akershus og Buskerud møtes tirsdag.

Et flertall som mandag kveld besto av Frp, Ap, SV, Sp og MDG, tok sikte på å legge fram et forslag om å stille den politiske prosessen i bero inntil Stortingets avklaringer.