– Det siste året har vært uforutsigbart, uvirkelig – og det har vist at det utenkelige faktisk kan skje, sier NSM-direktør Sofie Nystrøm i forkant av sikkerhetskonferansen.

Hun peker blant annet på droner, spionanklager, mulige sabotasjeforsøk utenfor våre farvann og krig i Ukraina.

– Det er et tidsskille. Vi kan ikke planlegge for en hendelse, vi må planlegge for et verste fall-scenario. Krisen kan ramme i morgen, sier Nystrøm.

Bare i fjor opplevde Norge nær 50 saker om sikkerhetstruende oppkjøp – om lag to tredjedeler har tilknytning til Russland og Kina.

– Fremmede aktører investerer og kjøper seg inn i norske virksomheter og eiendom for å få sensitiv informasjon og skaffe seg strategisk viktig teknologi, sier NSM -direktøren.

(©NTB)