Forskning utført ved Universitetet i New York viser at nikotin inhalert fra e-sigaretter kan føre til DNA-endringer i hjertet, lungene og blæren, skriver The Guardian.

Kritikere mener imidlertid at forskningen, som er utført på mus, ikke er relevant for mennesker.

DNA-endringer

Moon-shong Tang, professor ved Universitetet i New York, utsatte mus for røyk fra e-sigaretter i tre timer om dagen, fem dager i uka i tre måneder.

Etter tre måneder var gått, fant Tang DNA-endringer i musenes hjerte, lunger og blære. Disse endringene fant han ikke blant musene som var utsatt for ren luft, og Tang mener de kan sammenlignes med konsekvensene av å bli utsatt for passiv røyking.

LES OGSÅ: Advarer turister om ukjent forbud i populært ferieland

Videre studerte Tang menneskets lunge- og blæreceller og kom frem til at det lettere oppstår svulstvev hvis disse cellene blir utsatt for nikotin.

Nå ønsker forskerne å se videre på utviklingen av svulster hos mus utsatt for røyk fra e-sigaretter, men Tang mener det vil ta lang tid før de får resultater.

- Resultatene vil nok ta mange år fordi kreft er en veldig langsom prosess, sier Tang.

Møter kritikk

Tangs forskning blir imidlertid møtt med kritikk fra flere hold.

Peter Hajek, leder for «the Topaco Dependence Research Unit» ved Queen Mary University i London, påpeker for det første at mengden nikotin som musene ble utsatt for, er «ekstremt høy», med tanke på deres størrelse.

- Denne studien viser ingenting om farene ved e-sigaretter. Den viser ikke at e-sigaretter forårsaker kreft. Studien fører seg inn i rekken av falske alarmer som kan skremme folk fra å bytte fra røyking til e-sigaretter, noe som uten tvil vil være en fordel for dem, sier Hajek.

Hajek får støtte av Jasmine Just i Cancer Research i Storbritannia:

- Bevisene så langt viser at e-sigaretter er langt mindre skadelige enn røyking. Studier som denne er viktig, men den har bare sett effekter av røyk fra e-sigaretter på celler og mus, noe som betyr at det ikke er mulig å trekke konklusjoner på hvordan e-sigaretter kan påvirke mennesker, sier Just.