Ønsker du et sterkt og friskt hjerte? Da bør du knyte på deg løpeskoene og ta bena fatt.

En ny studie fra NTNU viser en sterk sammenheng mellom god kondisjon og lav risiko for hjerteinfarkt og angina pectoris (brystsmerter som skyldes redusert blodforsyning til hjertemusklene, journ. anm).

Studien, som omtales på Gemini.no og er publisert i det anerkjente tidsskriftet European Heart Journal, føyer seg inn i rekken av studier som i stor grad viser akkurat det samme: Dårlig kondisjon er en sterk risikofaktor når det gjelder hjerte- og karsykdommer.

LES MER: Ny studie: Farligere å være dårlig trent enn å røyke

Forskerne har målt kondisjonsnivået til over 4.500 norske kvinner og menn, og ser en klar trend: Dess bedre kondisjonsnivå, dess lavere risiko for hjerteinfarkt og angina pectoris.

– Selv blant personer som tilsynelatende er friske, har fjerdedelen med best kondis faktisk bare halvparten så høy risiko som fjerdedelen med dårligst kondis, sier forsker Nes til Gemini.

Hadde lav risiko i utgangspunktet

NTNU-forskere i CERG (Cardiac Exercise Research Group) har målt kondisjonsnivået til 4.527 kvinner og menn som alle deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i tidsrommet 2006 til 2008.

Deltakerne ble målt med en makspuls-test, altså en test av maksimalt oksygenopptak.

Ingen av dem hadde kreft, høyt blodtrykk, hjerte-, kar- eller lungesykdommer. De ble altså ansett for å ha lav risiko for å utvikle noen form for hjerte- og karsykdom i løpet av de neste ti årene.

LES OGSÅ: Ny studie: Denne treningen forbrenner flest kalorier

Innen 2017, fikk 147 av deltakerne likevel hjerteinfarkt eller diagnosen angina pectoris.

Da forskerne så nærmere på kondisjonsnivået til deltakerne, så de en klar trend: Risikoen for hjertesykdom sank betraktelig med økende kondisjon. Trenden var også gjeldene etter forskerne justerte for andre faktorer som varierte fra de deltakerne som var i best og dårligst form.

NTNU-forsker Bjarne Nes sier til Nettavisen at de forsåvidt ikke er veldig overrasket over resultatet, men at det er to ting som gjør at studien skiller seg ut:

- Det at deltakerne var så friske i utganspunktet og hadde lav risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, men likevel gjorde det, er interessant. I tilleg har vi veldig god kvalitet på dataen i denne studien med direkte målinger.

Hvor mye trening er nok?

Så hvor god form bør man være i for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom betraktelig?

En fersk amerikansk studie viser helt enkelt følgende: Dess bedre form, dess lengre liv. Dess mindre du trener, dess større sjanse for tidlig død.

LES OGSÅ: NIH-forsker: - All forskning viser at det er nærmest umulig å trene seg slank

NTNU-studien viser imidlertid at selv en liten økning i kondisjon, vil ha store helsemessige fordeler.

- Akkurat hvor mye trening som er nok til å redusere risiko for hjertesykdom, er vanskelig å slå fast. Det er også avhengig av kjønn og alder. Det jeg imidlertid kan si er at vi ser den samme sammenhengen mellom økt kondisjon og redusert risiko for hjertesykdom blant de som er i den nedre delen av kondisjonsskalaen som blant de som er i den øvre, sier Nes.

Altså: Uansett om du er i god eller dårlig fysisk form har du alt å tjene på å øke kondisjonsnivået.

Hvis du ønsker å få en god indikator på ditt eget kondisjonsnivå, kan du ta Kondiskalkulatoren. Her viser studien følgende: Øker du med 3,5 kondisjonstall her, blir risikoen for hjerteinfarkt eller angina 15 prosent lavere.

For en mer presis kondisjonsvurdering, bør du ta en makspulstest.