Fordi det ikke finnes kurreende behandling for demens, er det desto viktigere å se på forebyggende tiltak. Forskere er derfor svært opptatt av å kartlegge de ulike risikofaktorene som kan føre til demens, og nå viser to ulike studier at høyt blodtrykk kan være en av de faktorene.

- Studiene er absolutt interessante, men det er ikke nytt for oss. De bekrefter heller ting vi har sett før, men teoriene forsterkes jo ved at ytterligere forskning underbygger det, sier Geir Selbæk, psykiater forskningssjef ved Aldring og helse, til Nettavisen.

LES OGSÅ: Norsk forsker: Ny Alzheimers-studie kan være gjennombrudd

To studier

Demens er en samlebetegnelse for ulike demenssykdommer, hvorav de vanligste er Alzheimers sykdom og vaskulær demens, som skyldes hjerneslag eller hjerneblødning.

Den første studien, publisert i European Heart Journal, viser at høyt blodtrykk blant 50-åringer øker risikoen for demens.

Over 10.000 mennesker deltok i studien, og forskerne antar at en av årsakene til at demensrisikoen øker, er at høyt blodtrykk kan føre til mini-hjerneinfarkt, som skader de hvite hjernecellene. Disse hjernecellene inneholder mange av hjernens nervefiber, og fører til en forandring i hjernen som øker risikoen for demens.

- Det interessante er at mens høyt blodtrykk midt i livet ser ut til å øke risikoen for demens når man blir gammel, så viser studien at høyt blodtrykk når man er passert 70 år, kan ha motsatt effekt. Når man er i den alderen er det snarere lavt blodtrykk som er risikofaktoren, sier Selbæk.

LES OGSÅ: Blodprøve kan oppdage tidlig Alzheimer

Den andre studien, publisert i journalen Neurology, viser at høyt blodtrykk øker risikoen for Alzheimers sykdom. 1.300 mennesker mellom 59 og 102 år har blitt fulgt opp gjennom studien, som viste en tydelig sammenheng mellom høyt blodtrykk og hjerneinfarkt.

- Hjerneinfarktene kan være bittesmå, så det er ikke nødvendigvis slik at man merker dem i det daglige. Men hjerneinfarktene kan gjøre hjernen mer sårbar for Alzheimer fordi de kan føre til en forandring i hjernen som igjen øker risikoen for å utvikle sykdommen, sier Selbæk.

Tre sikre risikofaktorer

Det er tre faktorer som forskerne er helt sikre på at kan øke risikoen for Alzheimer, sier Sælbek.

- Det første er alder. Det er svært uvanlig å utvikle demens hvis man er under 65 år, så dette er nok den klareste risikofaktoren vi vet om, sier Sælbek.

I tillegg er arv en faktor, men fordi det kun er noen få, sjeldne varianter av sykdommen som er arvelig, er det ikke den viktigste risikofaktoren.

- I tillegg vet vi at mennesker med Downs syndrom har større risiko for å utvikle Alzheimer, mest sannsynlig fordi det kromosomet de har for mye av, har betydning for dannelsen av et av de stoffene som øker risikoen for Alzheimer, avslutter Selbæk.