*Nettavisen* Nyheter.

Ny kriseplan etter tsunamien

Regjeringen vil følge opp Reinåsutvalgets rapport og oppretter en egen krisestøtteenhet.

27.05.05 14:45

Det har Stortinget etterlyst tidligere.

- Vi har fulgt opp hovedintensjonene i Reinåsutvalget innstilling, med noen tilpasninger, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Regjeringen har etablert et eget kriseråd, og går inn for at det opprettes en krisestøtteenhet som skal bistå regjeringens kriseråd og departementene. Det går frem av stortingsmeldingen om tsunamien, som regjeringen presenterte på en pressekonferanse i dag. De mest berørte departementene blir styrket for å håndtere kriser.

- Men vi beholder kriseansvaret. Det betyr at det er de departementene som er mest berørt av katastrofen, som blir sittende med det øverste ansvaret, som vil lede og koordinerer krisearbeidet, understreker statsminister Kjell Magne Bondevik.

Beklaget igjen
Da Reinås-utvalget la fram sin knusende dom over myndighetenes svikt i krisehåndteringen, fikk Bondevik kritikk for at han ikke umiddelbart kom med en direkte unnskyldning til de overlevende og de etterlatte etter flodbølgekatastrofen.

På pressekonferansen i dag beklaget Bondevik igjen, og understreket at de pårørende ble informert om stortingsmeldingen før den ble lagt fram.

- Regjeringen beklager at mange mennesker i en fortvilet situasjon ikke fikk den hjelpen de trengte fra norske myndigheter, spesielt i de første kaotiske dagene etter flodbølgekatastrofen julen 2004. Blant annet burde hjelpen til de overlevende i de katastroferammede områdene og informasjon til pårørende ute og hjemme ha vært langt bedre. Mange ble dessuten påført unødige belastninger ved at enten de selv eller familie og venner feilaktig ble oppført på myndighetenes oversikter over savnede personer, sa statsministeren.

Innrømmet svikt
Bondevik gjentok flere ganger at regjeringens kriseberedskap ikke var god nok før tsunamien. Regjeringen vil nå styrke muligheten til å bistå norske borgere i krisesituasjoner i utlandet gjennom følgende hovedtiltak:

  • Styrket kriseberedskap ved utenriksstasjonene
  • Styrket beredskap i Utenriksdepartementet
  • Etablering av utrykningsenheter som på fem timers varsel skal kunne reise ut for å støtte utenriksstasjonene.

Justisdepartementet tar ledelse
Justisdepartementet skal overta ledelsen fra Utenriksdepartementet ved store katastrofer, der det er nødvednig med innsats fra mange ulike hold. UD skal ha ansvaret i starten, men statsministeren kan avgjøre at ansvaret flyttes over til Justisdepartementet.

Politiet vil da ha den operative ledelsen, mens Politidirektoratet får det nasjonale koordineringsansvaret.

- Det er naturlig å legge krisestøtteenheten til Justisdepartementet fordi departementet allerede har hovedansvaret for de nasjonale rednings- og beredskapsressursene, sier Bondevik.

Krisestøtteenheten skal bistå departementene med løpende rådgivning, utarbeidelse av situasjonsrapporter, informasjonsbehandling og for eksempel mobilt teknisk utstyr og felles elektronisk loggføring. Enheten skal også sørge for å få ut informasjon via mediene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Pårørende med
Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen mener det til nå har vært for lite oppmerksomhet på hva de pårørende kan bidra med i en krise.

– Ved fremtidige krisesituasjoner skal vi i enda større grad enn tidligere benytte berørte personer til aktiv innsats, både i katastrofeområdet og i senere oppfølging, sier Gabrielsen.

- Jeg har i mange år syntes pårørende har vært en forsømt ressurs. De sitter med kunnskap ingen andre har, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Helse- og omsorgsdepartementet skal nå utrede hvordan de frivillige organisasjoner kan bidra i forhold til norske myndigheter i krisesituasjoner. Gabrielsen understreker samtidig betydningen av å etablere støtteforeninger.

– Vi har sett at dette er viktig for den enkelte berørte, men også for myndighetene. Jeg inviterer nå representanter fra flere støttegrupper etter ulykker og katastrofer til å delta i en dialog med myndighetene for å sikre at deres verdifulle erfaringer ivaretas, sier Gabrielsen.

Gransket av utvalg
Regjeringen oppnevnte 14. januar i år et uavhengig utvalg ledet av Jan Reinås for å evaluere norske myndigheters håndtering av katastrofen. I stortingsmeldingen legges utvalgets rapport frem for Stortinget, samt regjeringen tiltak etter flodbølgekatastrofen.

- Vi skal betydelig styrke vår beredskap, og jeg tror de tiltakene som er foreslått styrker vår situasjon, sa utenriksminister Jan Petersen på pressekonferansen.

79 nordmenn er identifisert omkommet etter flodbølgekatastrofen. Fem barn er fremdeles savnet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.