Ved starten av smitteutbruddet tok det FHI flere uker på å få svar på om positive koronaprøver kunne inneholde mutert virus.

Tiden er senere forkortet til dager, men tirsdag opplyste Helse- og omsorgsdepartementet at Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere en raskere test for den engelske virusvarianten.

– Nå etableres i tillegg en PCR-test som skal kunne utføres på alle landets mikrobiologiske laboratorier, og dermed gjøre at påvisning av den engelske varianten blir raskere og enklere, skriver departementet.

Denne analysemetoden kan tas i bruk av alle de store laboratoriene i Norge, blant annet ved Sykehuset Østfold.

Til Fredriksstad Blad sier seksjonsleder for genteknologi ved sykehuset, Laila S. Hulleberg at dersom en koronatest viser seg å være positiv blir prøven analysert på ny.

– Analysen som tas i etterkant for å avdekke den engelske varianten av viruset, tar 4 til 6 timer, sier seksjonslederen.

(©NTB)