En ny NAV-rapport viser at halvparten av de som mottar sosialhjelp i Norge, er innvandrere. Det melder VG.

Samtidig viser tallene fra NAV at andelen fattige i Norge har gått opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent fra 2011 til 2015.

Andelen innvandrere som mottar sosialhjelp, har økt betydelig de siste årene, og rundt 67.000 mennesker med innvandrerbakgrunn mottar sosialhjelp i Norge i dag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) beskriver tallene som «alarmerende», og sier at i verste fall blir innvandrere og flyktninger en «egen underklasse i det norske samfunnet».

Hauglie er tydelig på hva løsningen er:

– For å få ned fattigdommen i Norge, må flere innvandrere i jobb.Derfor prioriterer regjeringen kvalifisering og økt arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen. Uten språk er det vanskelig å få innpass i det norske arbeidsmarkedet, sier Hauglie til Vg.

17,5 prosent av alle barn i Oslo bor i husholdninger som har vedvarende lav inntekt, og personer med innvandringsbakgrunn utgjør hele 43 prosent av alle fattige.

– Det går ikke rette veien. Andelen med lavinntekt øker over tid, samtidig som vi ser at inntektsforskjellene øker, og de rike blir rikere, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til Klassekampen.